Aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów IJO dostępne są na głównej stronie PWSZ, w zakładce DLA STUDENTA.