Wyniki ankietyzacji za rok akademicki 2019/2020 - WYKŁADOWCY

 2019 2020 wyniki ankiet nauczycieli ijo

 

Wyniki ankietyzacji za rok akademicki 2018/2019 - WYKŁADOWCY

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO w roku akademickim 2018/19

Imię i nazwisko Średnia ocena Liczba wypełnionych ankiet Odsetek wypełnionych ankiet Zakład
mgr Monika Kucharska 2,98 62 53% ZJA
mgr Barbara Kaufman 2,97 17 33% ZJR
prof. Mariola Wierzbicka 2,97 22 59% ZJN
dr Jarosław Giza 2,96 130 42% ZJA
mgr Jolanta Grygiel 2,96 153 35% ZJA

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,98
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,78
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,51
(ocena maksymalna - 3,0)


Najwyżej ocenieni lektorzy w roku akademickim 2018/19

Imię i nazwisko Średnia ocena Liczba wypełnionych ankiet
mgr Mirek-Krause Małgorzata 2,96 12
mgr Katarzyna Kurzeja 2,94 95
mgr Monika Kucharska 2,92 160
mgr Gawlik Zofia 2,90 143
mgr Tokarz Piotr 2,88 39

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora: 2,96
Średnia ocena uzyskana przez lektora: 2,72
Najniższa ocena uzyskana przez lektora: 2,06
(ocena maksymalna - 3,0)

 

Wyniki ankietyzacji za rok akademicki 2018/2019 - ADMINISTRACJA

Ankietyzacja studentów w sprawie obsługi administracyjnej w PWSZ została przeprowadzona w marcu 2019 roku w formie papierowej. Uzyskano 120 wypełnionych ankiet, przy czym część ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na wszystkie postawione w ankiecie pytania.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników ankiety.

 

CZĘŚĆ I. BADANIE OPINII O PRACY SEKRETARIATU IJO.

 

1. Częstotliwość kontaktów z pracownikami sekretariatu

Tylko 1 osoba z ankietowanych w ogóle nie kontaktowała się z pracownikami sekretariatu w tym okresie.

Około 37% kontaktowało się częściej niż 6 razy.

Największa liczba ankietowanych, około 62%, kontaktowała się od 1 do 5 razy.

 

2. Jakość obsługi w IJO (przy najwyższej ocenie 3):

1) Uprzejmość i życzliwość: ocena średnia – 1,7

2) Rzetelność informacji: ocena średnia – 2,0

3) Komunikatywność: ocena średnia – 2,0

4) Terminowość: ocena średnia – 2,1

5) Kompetencje: ocena średnia – 2,2

 

3. Godziny otwarcia sekretariatu.

Około 69,5% ankietowanych odpowiedziało, że sekretariat jest otwarty w odpowiednich godzinach.

Około 30,5% stwierdziło, że nie, podając propozycje dodatkowych terminów.

Oznacza to, że około 1/3 studentów chciałaby zmienić godziny otwarcia sekretariatu IJO.

 

4. Przekazywanie informacji z sekretariatu na czas.

Około 78,4% ankietowanych odpowiedziało, że sekretariat przekazuje informacje na czas.

Około 21,6% stwierdziło, że nie, motywując to przykładami.

 

CZĘŚĆ II. BADANIE OPINII O PRACY REKTORATU.

 

1. Częstotliwość kontaktów z pracownikami Rektoratu

Największa liczba ankietowanych, około 45%, w ogóle nie kontaktowała się z pracownikami rektoratu w tym okresie.

Około 37,5% kontaktowało się od 1 do 5 razy.

Około 17,5% kontaktowało się częściej niż 6 razy.

 

2. Działy Rektoratu odwiedzane przez studentów.

69,5% ankietowanych, którzy kontaktowali się z Rektoratem, odwiedziło Dział Spraw Studenckich;

6,5% odwiedziło Dział Rozwoju;

23% Biuro Karier;

1% złożyło wizytę w innych działach (Erasmus).

 

3. Jakość obsługi w Rektoracie (przy najwyższej ocenie 3):

1) Uprzejmość i życzliwość: ocena średnia – 2,7

2) Rzetelność informacji: ocena średnia – 2,7

3) Komunikatywność: ocena średnia – 2,8

4) Terminowość: ocena średnia – 2,7

5) Kompetencje: ocena średnia – 2,8

 

4. Godziny otwarcia Rektoratu.

Około 96% ankietowanych uznało, że Rektorat jest otwarty w odpowiednich godzinach. Około 4% stwierdziło, że nie.

 

5. Przekazywanie informacji z Rektoratu na czas.

Około 99% ankietowanych uważa, że Rektorat przekazuje informacje na czas. Około 1% stwierdza, że nie.

Komentarze na temat jakości obsługi w IJO i w Rektoracie dotyczyły głównie godzin otwarcia sekretariatów.

 

Informacja zwrotna dyrekcji IJO z przeprowadzonej ankietyzacji na temat obsługi administracyjnej

 

Należy podkreślić, iż wyniki ewaluacji wypadły bardzo korzystnie, bowiem 69,5 % ankietowanych studentów zadowolona jest z godzin pracy sekretariatu, około 79% uważa, że informacje przekazywane są na czas. Wysoko zostały również ocenione kompetencje i inne wartości opisujące jakość obsługi. Jedynie w punkcie 1. Uprzejmość i życzliwość uzyskano 1,7, co jest kwestią sugestywną. Z obserwacji wynika, iż pracownicy sekretariatu są zawsze życzliwi, a także bardzo rzeczowi i konkretni, co w opinii nielicznych studentów może być odebrane jako forma zbyt oschła.

Podczas rozmowy uzgodniono, iż należy przychylić się do prośby 30% studentów, sugerujących korzystniejszą dla nich zmianę w godzinach pracy sekretariatu. 26 osób sugeruje godziny otwarcia pn-pt 9.00-14.00, zamiast do tej pory obowiązujących pn-cz 10.00-14.00.

Po wspólnych uzgodnieniach, ze względu na ogrom pracy administracyjnej nie możemy uwzględnić uwag tej nielicznej grupy studentów, aby sekretariat był otwarty dla studentów również w piątek.

Ustaliliśmy również, że pracownicy sekretariatu nie mogą nic więcej zrobić w kwestii wcześniejszego informowania o nieobecności wykładowców, w sytuacji kiedy zwolnienie lekarskie zgłaszane jest w tym samym dniu, bowiem choroba często jest nieprzewidywalna i rozpoznana w danym dniu, tuż przed zajęciami. Pracownicy czy też członkowie ich rodzin mają prawo chorować i nie mogą odczuwać dyskomfortu z powodu nieobecności w miejscu pracy.

Wyniki ankietyzacji za rok akademicki 2017/2018

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO w roku akademickim 2017/2018:

ZJA mgr Jolanta Grygiel - średnia ocena 2,91 (liczba wypełnionych ankiet 278)
ZJN prof. Mariola Wierzbicka - średnia ocena 2,91 (liczba wypełnionych ankiet 74)
ZJR mgr Piotr Tokarz - - średnia ocena 3,00 (liczba wypełnionych ankiet 9)

Najwyżej ocenieni lektorzy w roku akademickim 2017/2018:

mgr Katarzyna Kurzeja - średnia ocena 2,93 (liczba wypełnionych ankiet 148)
mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz - średnia ocena 2,90 (liczba wypełnionych ankiet 241)
mgr Monika Kucharska - średnia ocena 2,85 (liczba wypełnionych ankiet 68)

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,73
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,87

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2016/2017

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO / semestr letni 2016/2017:

ZJA mgr Joanna Loesch
ZJN mgr Lucyna Kądziołka
ZJR dr Grzegorz Ziętala
ZPNJO mgr Magdalena Śmiałek

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,76
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,20

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2015-2016

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO / semestr letni 2015/2016:

ZJA mgr Jadwiga Rysiewicz
ZJN dr Krzysztof Nycz
ZJR dr Grzegorz Ziętala
ZPNJO mgr Katarzyna Kurzeja
IJO – gościnnie mgr Beata Kudyba

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,71
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,86

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,76
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,51

Wyniki ankietyzacji za semestr zimowy 2015-2016

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: Loesch Joanna, mgr
 • ZJN: Wierzbicka Mariola, prof.
 • ZJR: Kaufman Barbara, mgr
 • ZPNJO: Kurzeja Katarzyna, mgr

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,54

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,97
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,75
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,50

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2014-2015

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: Biedrzyńska Anna, dr; Grygiel Jolanta, mgr; Rysiewicz Jadwiga, mgr
 • ZJN: Wierzbicka Mariola, prof.; Jaśkiewicz Grzegorz, dr; Nycz Krzysztof, dr
 • ZJR: Kaufman Barbara, mgr
 • ZPNJO: Kurzeja Katarzyna, mgr
 • IJO – gościnnie: Janisz Andrzej, mgr; Kudyba Wojciech, dr

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,73
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,93

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,95
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,75
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,15

Wyniki ankiety studenckiej - semestr zimowy 2014-2015

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: mgr Karina Grabowska
 • ZJN: dr Grzegorz Jaśkiewicz
 • ZJR: dr. hab Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. PWSZ
 • ZPNJO: mgr Katarzyna Kurzeja
 • IJO – gościnnie: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. PWSZ

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,97
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,70

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,99
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,78
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,51

Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2013-2014

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele w Zakładach ZJA, ZJN, ZJR:

 1. Kaufman Barbara, mgr 3,00
 2. Madej - Cetnarowska Monika, dr 3,00
 3. Chełminiak Ewa, mgr 2,97

Lektorzy:

 1. Serafin Barbara, mgr 2,99
 2. Ignaczak Małgorzata, mgr 2,98
 3. Kurzeja Katarzyna, mgr 2,98

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00 bardzo dobra
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,66 bardzo dobra
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,01 przeciętna

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy 2013-2014

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele w Zakładach Języka Angielskiego, Niemieckiego i Rosyjskiego:

Nauczyciele IJO:

 1. Chełminiak Ewa, mgr 2,99
 2. Madej - Cetnarowska Monika, dr 2,95
 3. Kaufman Barbara, mgr 2,94
  Ligęza Paweł, mgr 2,94
  Rysiewicz Jadwiga, mgr 2,94

Lektorzy:

 1. Kurzeja Katarzyna, mgr 2,95
 2. Serafin Barbara, mgr 2,95
 3. Kucharska Monika, mgr 2,94

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,99
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,69
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,09

Wyniki ankietyzacji - semestr letni roku akademickiego 2012-2013

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,72
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,71

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele akacemiccy:

 1. mgr Barbara Kaufman 3,00
 2. mgr Magdalena Śmiałek 3,00
 3. mgr Joanna Loesch 2,96

Wyniki ankietyzacji studentów - semestr zimowy roku akademickiego 2012-2013

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,80

Najlepiej ocenieni wykładowcy:

 • W Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych
  • mgr K. Kurzeja
  • mgr B. Serafin
 • W Zakładach Języka Agielskiego, Języka Niemieckiego i Języka Rosyjskiego:
  • dr Anna Biedrzyńska
  • mgr Joanna Loesch