prof. Lesława Korenowska

dr Łukasz Gomułka

dr Michał Palmowski

mgr Bogusław Pajda – Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz

Michał Pasiut – Przedstawiciel Studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu

Kinga Respekta – Przedstawiciel Studentów kierunku Filologia

Grzegorz Niesporek - Przedstawiciel Studentów kierunku Filologia niemiecka