mgr Bogusław Pajda – Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Anna Walczuk

dr Marta Kurzeja

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

dr Grzegorz Ziętala

Agnieszka Kosecka – Przedstawiciel Studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu

Artur Szymański – Przedstawiciel Studentów kierunku Filologia