Wspópraca naukowa

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (Zakład Fizjologii Stosowanej) z siedzibą w Warszawie (7.12.2016);

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (3.11.2017);

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (7.07.2017, 10.01.2018);

MKS Sandecja w Nowym Sączu - Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wsparciu procesu dydaktycznego (14.02.2017)

Planowane:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Projekty badawcze

Realizowane:

1. Wpływ wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji normobarycznej na poziom witaminy D, stężenie wybranych wskaźników prozapalnych oraz insulinowrażliwość u młodych zdrowych mężczyzn (Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu; Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki – Miniatura: NCN Nr DEC 2017/ 01/ X/ NZ7/ 01172);

2. Wpływ sauny na zmianę objętości osocza, stężenia erytropoetyny i całkowitej masy hemoglobiny. (Współpraca z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (projekt statutowy IS PIB: F.2.1 - ZWPU 207/2017);

3. Wpływ czynników fizykalnych (hipoksja, hipotermia, hipertermia) oraz wysiłku fizycznego na zmiany poziomu wybranych miokin i cytokin, witaminy D oraz statusu antyoksydacyjnego (501.1.2016/IKF).

Planowane:

1. Wpływ treningu fizycznego i obciążenia termicznego na profil mikrobioty jelitowej oraz wskaźniki szczelności bariery jelitowej u mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu (Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

2. Ocena przydatności treningu wysokościowego w symulowanych warunkach wysokogórskich w terapii astmy i alergicznych schorzeń górnych dróg oddechowych (współpraca
z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w zakresie realizacji projektu naukowego
w ramach konkursu MNiSW Diamentowy Grant).

Przykłady współpracy naukowo-badawczej

123 Konwersatorium Naukowe nt.: "Kompetencje kluczowe istotne w rozwoju ucznia - wyzwania współczesnej edukacji". Prowadząca mgr Magdalena Kiełbasa.

Wykład otwarty na temat "Agresywne, wycofane, dziwne - dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole" - prowadząca wykład mgr Sylwia Konopka.

Wykład otwarty na temat "Mutyzm - kiedy dziecko nie mówi. Przyczyny, objawy i leczenie" - prowadząca wykład mgr Natalia Bogdańska.

Wykład otwarty pt. „Kompetencje kluczowe nowym wyzwaniem współczesnej edukacji” prowadzące mgr Anetę Małecką-Poręba oraz mgr Magdalenę Kiełbasę

III Konferencja Szkoleniowa "NADWAGA I OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI WIEKU” dla nauczycieli Wychowania Fizycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.