Instytut Języków Obcych organizuje cztery cykliczne konkursy skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich: Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny DUET, Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Obcojęzycznej, Konkurs piosenki obcojęzycznej "Voices of Nowy Sącz" oraz Konkurs Piosenki Rosyjskiej.

Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny DUET

Mając na względzie promowanie i popularyzowanie języków obcych, motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności lingwistycznych Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączy orgaizuje konkurs DUET już od 10 lat. Cieszy się on dużą popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Łącznie w dwóch etapach bierze zazwyczaj udział od 700 do 900 uczniów z pięciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Ideą konkursu „Duet”, jak wskazuje sama nazwa, jest propagowanie biegłej znajomości dwóch języków obcych. W każdej kombinacji językowej uczniowie obowiązkowo sprawdzają swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego, dodatkowo dobierając drugi język obcy (język niemiecki, francuski lub rosyjski). Jako organizatorzy, wychodzimy bowiem z założenia, iż w obecnych czasach język angielski to zdecydowanie za mało, aby z sukcesem odnaleźć się na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej chętniej zatrudniają osoby, które mogą pochwalić się biegłą znajomością języka rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego.

Konkurs ma dwa etapy:
Etap I wewnątrzszkolny (eliminacje) ma na celu wyłonienie uczniów, którzy najlepiej władają dwoma językami (angielskim oraz do wyboru francuskim, niemieckim lub rosyjskim) i uczestniczyć będą w II etapie Konkursu.
Etap II międzyszkolny (finał) składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej (rozmowa) w czasie których sprawdzana będzie biegłość posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie.

Najnowsze informacje dotyczące edycji Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET 2020 znajdują się TUTAJ.