W dniu 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyła się III Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr. hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu Andrzej Góra. Współorganizatorami konferencji byli:

  •  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
  •  Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu
  •  Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

Uczestników (45 nauczycieli wychowania fizycznego i ponad 80 studentów PWSZ) przywitali: Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Halina Potok, Pani dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska oraz gospodarz konferencji, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu dr Tomasz Cisoń.

Konferencję rozpoczął autor, organizator i koordynator cyklu corocznych konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego w Nowym Sączu – dr Paweł Kożuch, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Temat przewodni konferencji brzmiał „Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku”. Wykład dotyczący głównego zagadnienia, o tym samym tytule, wygłosiła dr Katarzyna Sztafa – Cabała, starszy wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, autorka badań i monografii pt. „Dziecko nowosądeckie” obejmujących zasadniczy przedmiot konferencji.

Po wykładzie odbył się pokaz testu wydolności Astrand-Ryhming, zaprezentowany przez studentów koła naukowego „Body Lab” IKF PWSZ pod kierownictwem opiekuna naukowego dr. Tomasza Cisonia, dyrektora IKF PWSZ.

Uwieńczenie programu konferencji, stanowiła lekcja wychowania fizycznego pt. „Tabata – trening interwałowy”, przeprowadzona przez Panią mgr Dorotę Stolarczyk, dyplomowaną nauczycielkę mianowaną wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, instruktorkę fitness.