W oparciu o Zarządzenie nr 37/2020 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w sprawie przywracania stanu funkcjonowania działalności Uczelni realizacja zajęć dydaktycznych w Instytucie Kultury Fizycznej na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne odbywa się:

  • w formie zdalnej - do końca podstawowego terminu letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020, tj. do dnia 05 lipca 2020 r.
  • w formie tradycyjnej:  w terminie od 27 maja 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. Realizacja tych zajęć odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania założonych efektów uczenia się, niemożliwych do osiągnięcia w procesie kształcenia na odległość. Szczegółowy harmonogram zajęć został opublikowany w Wirtualnym Dziekanacie.

Na zajęciach znajdują się osoby wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Czekając na wejście do budynku należy zachować odstęp min. 2 m oraz mieć osłonę ust i nosa. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego Instytutu. Wszystkie osoby wchodzące do budynku podlegają kontroli temperatury ciała oraz wypełniają stosowne oświadczenia.

Pracownicy administracyjni Instytutu Kultury Fizycznej pracują w trybie stacjonarnym  w godz. od 8.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zawarte w komunikatach:

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie przywracania stanu funkcjonowania i działalności Uczelni

Zarządzenie nr 47/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020