Dzień Otwarty – 9 kwietnia 2019 r., (Instytut Kultury Fizycznej)

 

Hala Sportowa (bud. B)

7.30 – 10.30 Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie – piłka nożna

10.40 – 12.10 Teoria i metodyka sportów indywidualnych – sporty walki

11.25 – 14.30 Fizjologia wysiłku z elem. fizjologii rozwojowej

Pr. Hipoksji

13.00 – 14.30 Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne z metodyką

Sala fitness

 

Pływalnia (bud. C)

8.00 – 17.15 Terapia manualna

Pr. Masażu i terapii manualnej

8.50 – 14.55 Kinezyterapia

Pr. Kinezyterapii

9.35 – 11.05; 12.00 – 15.05 Biomechanika z elem. kinezjologii

Pr. Biomechaniki

 

Budynek dydaktyczny (bud. A)

9.35 – 11.05; 12.00 – 15.05

Biomechanika z elem. kinezjologii

sala 10

8.00 – 11.10 Komunikacja interpersonalna

sala 11

12.00 – 15.05 Anatomia in vivo

sala 42

dni otwarte plakat 2019