W dniu 5 czerwca 2019 r., w godz. 8.00 - 12.00 w budynku B (Hala Sportowa) Instytutu Kultury Fizycznej odbędzie się III Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli Wychowania Fizycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. Tematem konferencji będzie "NADWAGA I OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI WIEKU”                                                                                       

 Szczegółowe informacje dotyczące konferencji