Skład Rady Instytutu Kultury Fizycznej

1. dr inż. Witold Bodziony

2. mgr Iwona Szewczyk

3. prof. dr hab. Maria Chrzanowska

4. dr hab. inż. Marian Żuber

5. prof. dr hab. Jerzy Zwoździak

6. dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ

7. dr Monika Bigosińska

8. dr Piotr Czech

9. dr inż. Elżbieta Cygnar

10. mgr Zbigniew Małek

11. mgr Elżbieta Maliszewska

12. Ireneusz Piróg