dr inż. Witold Bodziony

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

 

mgr Iwona Szewczyk

Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej