Harmonogram zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

Zarządzenie Nr 34/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020