BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Program praktyki zawodowej z zakresu specjalizacji instruktora sportu - pływanie

Program praktyki z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (docx, 87KB)

FIZJOTERAPIA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Program praktyki asystenckiej

Program wakacyjnej praktyki w pracowni kinezyterapii

Program praktyki w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych

Program wakacyjnej praktyki z zakresu kinezyterapii.doc

Program praktyki w zakresie fizjoterapii klinicznej.doc

Program praktyki ciągłej - wybieralnej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program praktyki zawodowej z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Program praktyki zawodowej, pedagogicznej z zakresu wychowania fizycznego - 2 rok

Program praktyki zawodowej, pedagogicznej z zakresu wychowania fizycznego - 3 rok

 Program praktyki zawodowej z zakresu specjalizacji instruktorskiej - piłka nożna

Program praktyki zawodowej z zakresu specjalizacji instruktorskiej - pływanie

Praktyka zawodowa z zakresu odnowy biologicznej

OPIEKUNOWIE PRAKTYK Z RAMIENIA INSTYTUTU