komunikat nr 6 rektora w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach i stopnia studiach ii stopnia i jednolitych studiach magisterskich w pwsz w nowym sączu 1

Uprzejmie informujemy, że:

1. harmonogram zajęć na semestr zimowy 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych z poszczególnych roczników zostanie udostępniony pod adresem: https://www.pwsz-ns.edu.pl/ip/tok-studiow/dla-studenta/harmonogramy :

  • 1 rok ( studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie)  - w dniu 1 października 2020 r. ( zajęcia będą odbywały się od 5 października 2020r., w związku z przedłużonym terminem rekrutacji )
  • 2 rok ( studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie ) - w dniu 28 września 2020 r., o godzinie 15:30
  • 3 rok ( studia I )                                                             - w dniu 28 września 2020 r., o godzinie 15:30

 

 2. harmonogram zajęć na semestr zimowy 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych z poszczególnych roczników zostanie udostępniony pod adresem: https://www.pwsz-ns.edu.pl/ip/tok-studiow/dla-studenta/harmonogramy :

  • 1 rok ( studia I i II stopnia )   - w dniu 6 października 2020 r.
  • 2 rok ( studia I i II stopnia )   - w dniu 6 października 2020 r.
  • 3 rok ( studia I )                   - w dniu 6 października 2020r.

 

 Terminarz zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych zostanie udostępniony w dniu 1 października 2020 r.

cov2 nowe 1

 

 absolwenci 4

 

Drodzy Absolwenci Instytutu Pedagogicznego z radością informujemy, iż od 3 sierpnia 2020 r., w sekretariacie Instytutu (pokój 17) wydawane będę Państwa dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje (dyplomy, suplementy).

 

Osoby planujące wizytę w Instytucie proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty pod nr telefonu:

18 547-56-06

( dokumenty będą wydawane jedynie osobom wcześniej umówionym! )

 

w trosce o Wasze bezpieczeństwo przypominamy:

Oczekując na wejście do budynku należy zachować odstęp minimum 2 metry oraz stosować osłonę nosa i ust.

Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby umówione, posiadające osłonę nosa i ust (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku lub przyłbica) oraz jednorazowe rękawiczki – zasada obowiązuje na terenie całego budynku!

 

absolwenci 5

Zasady funkcjonowania Uczelni od 1 października 2020 r. określa:

ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA!

Student w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku badania w kierunku Covid-19 informuje niezwłocznie o swojej sytuacji Dyrektora Instytutu/Sekretariat Instytutu.

Studenci, którzy w trakcie zajęć mieli kontakt z osobą, która otrzymała wynik dodatni Covid-19, od momentu powzięcia informacji przez Dyrektora Instytutu organizowane mają kształcenie zdalne przez okres 10 dni kalendarzowych a w sytuacji braku możliwości zrealizowania takich zajęć przesunięty terminy ich realizacji. Wszystkie inne działania prowadzi się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną.

Dyrektorzy Instytutów informację o zmianach przekazują studentom przez Wirtualny Dziekanat.

Studenci objęci kwarantanną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informują drogą poczty elektronicznej prowadzących zajęcia – zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu studiów.

Zestawienie aktów wewnętrznych PWSZ w Nowym Sączu (COVID-19)

 


 


Wytyczne obowiązujące od 25 maja 2020:

 

Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, również w naszej Uczelni w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu jej funkcjonowania.

W związku z powyższym od 25 maja 2020 r.:

  • do końca sesji letniej przedłuża się kształcenie studentów w formie zdalnej, z wyjątkiem tych zajęć, których realizacja, w celu osiągnięcia efektów uczenia się, wymaga fizycznej obecności studenta. Dotyczy to w szczególności kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia oraz innych zajęć na ostatnim roku studiów w przypadku konieczności terminowego ich zakończenia. Harmonogramy tych zajęć zostaną udostępnione na stronach internetowych poszczególnych instytutów 25 maja. Szczegółowe procedury organizacji zajęć stacjonarnych określi odrębne zarządzenia rektora;
  • pracownicy administracyjni rektoratu i instytutów powracają do pracy stacjonarnej w godz. od 8.00 do 14.00. Na uzasadniony wniosek pracownika istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie zdalnym. Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy;
  • pracownicy techniczni oraz obsługi realizują swoje zadania w systemie zmianowym wg zasad określonych przez Kanclerza.

 

 

Osoby planujące wizytę w Instytucie proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty pod nr telefonu:

studia stacjonarne: 18 547–56–06

studia niestacjonarne oraz edukacja artystyczna : 18 441–45–92

 

Oczekując na wejście do budynku należy zachować odstęp minimum 2 metry oraz stosować osłonę nosa i ust.

 

Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby umówione, posiadające osłonę nosa i ust (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku lub przyłbica) oraz jednorazowe rękawiczki – zasada obowiązuje na terenie całego budynku!

 

 

 

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Instytutu Pedagogicznego podlegają kontroli temperatury ciała. Osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury oraz osoby z temperaturą ciała wyższą od 36,9 stopni nie będą wpuszczane do budynku Instytutu Pedagogicznego.

Po dokonaniu pomiaru temperatury osoba wchodząca:

- podpisuje oświadczenie,

zostaje wpisana przez pracownika obsługi do rejestru wejść (zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych: adres zamieszkania i nr telefonu).

 

 

Każdy powinien zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni:

Zarz._Nr_36_w_sprawie_zasad_weryfikacji_efektow_uczenia_sie_w_trakcie_zaliczen_i_egzaminow_konczacych_okreslone_zajecia_w_semestrze_letnim_roku_akademickiego_2019_2020

Zarz._Nr_37_w_sprawie_przywracania_stanu_funkcjonowania_i_dzialalnosci_Uczelni

Zarz._Nr_38_w_sprawie_okresl._warun._realiz._zajec_prowa._w_siedzibie_PWSZ_w_Nowym_Saczu_oraz_warun._korzyst._z_infrastruktury_Uczelni_zapew._bezp._osob_prowa._zajecia_i_bioracych_w_nich

Drodzy Studenci‼️

Wzorem lat ubiegłych Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 w godz. 9:00–14:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

album absolwenta 2020

**Oświadczenie: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), tzw. „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, dodatkowe kwalifikacje) oraz nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zawartego na zdjęciu, przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz (administrator danych osobowych ,dalej PWSZ) w zakresie zamieszczenia tychże danych oraz rozpowszechniania wizerunku obok tematu mojej pracy dyplomowej w publikacji „Album Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, w celu promocji absolwentów PWSZ wśród potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty gospodarcze i instytucje lokalnego rynku pracy. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

Podkategorie