W związku z Komunikatem nr 2 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, przypominamy o obowiązku aktywnego korzystania ze zdalnych form kształcenia zaproponowanych przez nauczycieli akademickich w czasie trwania kwarantanny domowej.

Studenci są zobowiązani by w godzinach w których miały odbywać się planowo zajęcia śledzili Wirtualny Dziekanat, pocztę grupową oraz adresy e-mail podane w formularzu rekrutacyjnym !