Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma w swojej ofercie kilka kierunków kształcenia, które dają studentom możliwość szerokiego rozwoju. O tym opowiada dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ i dyrektor IP.

https://www.dts24.pl/tag/olimpiada-w-tokio/