Uczelnia rozpoczęła swoją działalność dnia 1 lipca 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

   Powstały wówczas trzy instytuty: Instytut Ekonomiczny, Instytut Języków oraz Instytut Pedagogiczny (na bazie Kolegium Nauczycielskiego).

Obecnie są to następujące kierunki i specjalności:

  • pedagogika I stopnia: nauczanie początkowe z językiem angielskim, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja, praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa, logopedia i terapia pedagogiczna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • pedagogika II stopnia: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja medialna z elementami dziennikarstwa.
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią.

    W Instytucie Pedagogicznym działają studenckie koła naukowe:

  • Koło Naukowe Pedagogów,
  • Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”,
  • Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia,
  • Koło Naukowe Zabawa i Edukacja.

 instytut obrazek

 

    Siedzibą Instytutu była najpierw Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu, a następnie budynek Kolegium Nauczycielskiego przy ul. Chruślickiej 6. Po likwidacji kolegium, budynek w całości przejęła uczelnia i przeznaczyła go na siedzibę Instytutu Pedagogicznego.

    Budynek o kubaturze 9 000 m3 i powierzchni 2620 m2 jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: posiada podjazdy, wydzielone miejsce parkingowe, windę oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenia sanitarne.

    W budynku Instytutu znajdują się 3 sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, każda z nich mieści około 100 osób; 15 dobrze wyposażonych sal ćwiczeniowych; sale do nauki gry na instrumencie oraz specjalistyczne pracownie: komputerowe, muzyczne, psychologiczno-pedagogiczna, przyrodnicza, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracownie edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii, multimediów). Baza informatyczna obejmuje dwie pracownie komputerowe. Studenci mają także dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej.