Informacje ogólne

Koło Naukowe Pedagogów działające przy Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu zostało wpisane do uczelnianego rejestru Studenckich Kół Naukowych w 2005 roku. Głównym celem Koła jest stworzenie przyszłym nauczycielom i studentom kształcącym się na specjalnościach pedagogicznych nienauczycielskich – możliwości aktywnego działania w studenckim ruchu naukowym. Oferta ta była i jest skierowana do tych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną, nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje, przydatne w pracy zawodowej, a także mają motywację do rozwijania swoich zainteresowań metodologią badań pedagogicznych. Założenia te są realizowane poprzez podejmowanie działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej i wolontariatu, kształtowanie umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym, zaspokajanie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży ze szkół w środowisku lokalnym, a także udział w imprezach na rzecz środowiska, organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń oraz akcji charytatywnych, wspierających, np. Domy Dziecka. Działania te rozwijają różnorodne talenty i zapewniają stworzenie bagażu pożytecznych umiejętności, pamięć o spotkanych autorytetach i inspirujące pomysły.

Z perspektywy ostatnich trzynastu lat działalności Koła Naukowego Pedagogów, należy podkreślić, że w ciągu tego okresu zaangażowanych nim było około 300 osób (stanowiących jego skład osobowy), a oprócz tego także wielu innych studentów corocznie brało udział w jedno – lub kilkurazowych akcjach prowadzonych pod patronatem Koła – byli to jego „sympatycy”.

Wychodzimy naprzeciw studentom, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chęć działania. Każdy nowy członek Koła ma duże możliwości wpływu na jego bieżącą działalność. Wszystkie kreatywne i pełne zapału osoby zapraszamy do podejmowania naukowych inicjatyw razem z nami. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do nas – napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy!

 

Informacje ogólne

 

Koło Naukowe Zabawa i Edukacja zostało założone 14 października 2016 roku z inicjatywy studentów kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

Głównym celem działania Koła jest podejmowanie zadań wykraczających poza zakres programu nauczania kierunku Pedagogika, w tym angażowanie się w pracę naukową, w szczególności poprzez:

  • samodzielne rozwijanie i doskonalenie kompetencji zawodowych i osobowych studentów w zakresie zabawy,
  • prowadzenie badań naukowych i popularyzowanie wiedzy na temat zabawy w edukacji, animacji społecznej, stymulacji i terapii osób w różnym wieku,
  • czynne uczestnictwo studentów w naukowych (metodycznych) konferencjach, seminariach, warsztatach, a także imprezach kulturalnych,
  • organizowanie działań mających na celu promowanie w PWSZ i w innych środowiskach idei rozwoju i edukacji poprzez zabawę.

Informacje ogólne

Celem działania Koła Naukowego "KADR" (KNK) jest podejmowanie zadań wykraczających poza zakres programu nauczania kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Pedagogicznym oraz aktywne angażowane się w pracę naukową, w szczególności poprzez samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań oraz kształtowanie umiejętności własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Koło Naukowo-Artystyczne \"Piekarnia\"

Koło rozpoczęło działalność w roku akademickim 2007/2008 w Instytucie Pedagogicznym. Powstało z inicjatywy studentów nowo powstałego kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jego głównym celem jest prowadzenie i rozwijanie dodatkowej działalności artystycznej, wykraczającej poza program nauczania poszczególnych przedmiotów. Planowane są spotkania z artystami i ludźmi kultury, organizowanie wystaw tematycznych, wycieczki do muzeum i galerii.

Studenci poznawali już sztukę w współczesną w muzeach Krakowa, obejrzeli wystawy w Bunkrze Sztuki, Muzeum Narodowym i innych galeriach. Zwiedzili także Wydział Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, poznając pracownie: litografii, druku wklęsłego i wypukłego.

Koło Naukowe „Piekarnia” przygotowało wystawę prac z okazji Dnia Otwartego Uczelni – Instytutu Pedagogicznego. Z jego inicjatywy przygotowano wystawę na płycie Rynku z okazji X-lecia PWSZ w Nowym Sączu. Wystawa prac „Nowy Sącz – inspiracje” miała na celu ukazać własną wizję architektury, pejzażu, charakterystycznych obiektów miasta w różnych technikach – malarstwie, rysunku, grafice i fotografii. Towarzyszył jej również pokaz multimedialny związany z Nowym Sączem. Członkowie Koła biorą ponadto udział w cyklicznych wernisażach w Malej Galerii, BWA i Pałacu Młodzieży.

 

 

Koło Naukowe \"Wspomaganie Rozwoju Dziecka\"

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

o Kole Naukowym „Wspomaganie Rozwoju Dziecka” działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Studenckie Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zostało wpisane do Rejestru studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w dniu 23 maja 2012 r.

 

Cele i założenia działalności Koła:

Celem KNWRD jest podejmowanie zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres programu nauczania oraz aktywne angażowanie się w studencką pracę naukową
i organizowanie działalności pedagogicznej w środowisku lokalnym, jak również wśród studentów naszej Uczelni.

Oferta Koła jest skierowana do wszystkich studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania związane z działalnością pedagogiczną w środowisku lokalnym oraz do tych, którzy chcą praktycznie rozwijać, doskonalić własne umiejętności, kompetencje wychowawcze, psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne oraz są zmotywowani
do kształtowania umiejętności kierowania własnym rozwojem osobistym i zawodowym.

 

Cele i założenia Koła realizowane są poprzez:

– samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań,

– podejmowanie działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej i wolontariatu,

– zaspokajanie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dzieci i młodzieży ze szkół w środowisku lokalnym,

– organizowanie i prowadzenie działalności wspomagającej i promującej dziecko we wszystkich wymiarach jego życia i funkcjonowania,

– organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, kulturalno-oświatowych i innych na rzecz środowiska oraz udział w nich, a także pozyskiwanie
do współpracy osób, instytucji, podmiotów gospodarczych do realizacji tych celów,

– organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń oraz szeroko rozumianej działalności artystycznej i wolontariatywnej,

– współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pedagogicznej oraz wolontariatu z podobnymi zrzeszeniami i stowarzyszeniami w Polsce i poza granicami kraju.

  

Kontakt:

- Adres e-mailowy Koła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Fanpage – Facebook: Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka” https://www.facebook.com/KNWRD/