Koło Naukowe \"Wspomaganie Rozwoju Dziecka\"

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

o Kole Naukowym „Wspomaganie Rozwoju Dziecka” działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Studenckie Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zostało wpisane do Rejestru studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w dniu 23 maja 2012 r.

 

Cele i założenia działalności Koła:

Celem KNWRD jest podejmowanie zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres programu nauczania oraz aktywne angażowanie się w studencką pracę naukową
i organizowanie działalności pedagogicznej w środowisku lokalnym, jak również wśród studentów naszej Uczelni.

Oferta Koła jest skierowana do wszystkich studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania związane z działalnością pedagogiczną w środowisku lokalnym oraz do tych, którzy chcą praktycznie rozwijać, doskonalić własne umiejętności, kompetencje wychowawcze, psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne oraz są zmotywowani
do kształtowania umiejętności kierowania własnym rozwojem osobistym i zawodowym.

 

Cele i założenia Koła realizowane są poprzez:

– samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań,

– podejmowanie działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej i wolontariatu,

– zaspokajanie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dzieci i młodzieży ze szkół w środowisku lokalnym,

– organizowanie i prowadzenie działalności wspomagającej i promującej dziecko we wszystkich wymiarach jego życia i funkcjonowania,

– organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, kulturalno-oświatowych i innych na rzecz środowiska oraz udział w nich, a także pozyskiwanie
do współpracy osób, instytucji, podmiotów gospodarczych do realizacji tych celów,

– organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń oraz szeroko rozumianej działalności artystycznej i wolontariatywnej,

– współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pedagogicznej oraz wolontariatu z podobnymi zrzeszeniami i stowarzyszeniami w Polsce i poza granicami kraju.

  

Kontakt:

- Adres e-mailowy Koła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Fanpage – Facebook: Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka” https://www.facebook.com/KNWRD/

 

Zarząd Koła

 

OPIEKUN NAUKOWY KNWRD:

- mgr Maria Sułkowska – tel. 505 104 178, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

ZARZĄD KNWRD:

Prezes – Joanna Prusak (NPJA /III) – tel. 512 541 358,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Wiceprezes – Magdalena Święs (NPJA//III) – tel. 726 156 367,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Wiceprezes – Beata Ogórek (NPJA//III) – tel. 600 624 407,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Skarbnik – Angelika Citak (NPJA/III) – tel. 502 371 996,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

KONTAKT

Adres e-mailowy Koła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Fanpage – Facebook: Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka” https://www.facebook.com/KNWRD/