Dyrektor Instytutu

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ


Zastępca Dyrektora Instytutu

mgr Bogusława Gaweł


Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

dr Agata Kalinowska


Kierownik Zakładu Pedagogiki I Nauk Pomocniczych

dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. PWSZ


Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej I Sztuk Wizualnych

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ

 

Kierownik Zakładu Public Relations i Reklama

prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia


Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr Beata Lisowska


Reprezentujący kierunek EA

prof. dr hab. Krzysztof Tomalski


Reprezentująca kierunek PPiW

dr Mirosława Socha


Reprezentująca kierunek Pedagogika

dr Joanna Jachimowicz


Przedstawiciel nauczycieli nieposiadających stopnia naukowego

mgr Anna Kozubińska


Przedstawiciel opiekunów praktyk zawodowych studentów

dr Tomasz Nesterak


Przedstawiciel opiekunów praktyk zawodowych studentów

dr hab. Karol Gąsienica – Szostak, prof. PWSZ


Przedstawiciel studentów

Gorczowska Aleksandra