Zakład Pedagogiki i Nauk Pomocniczych

Profesor uczelni:

dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. uczelni – Kierownik Zakładu

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. uczelni

 

Adiunkt:

dr Renata Filipowicz

dr Stefan Florek

dr Joanna Jachimowicz

dr Maria Kotlinowska

dr Marek Mierzyński

dr Michał Pulit

 

Wykładowca:

mgr Bogusława Gaweł

dr Tomasz Nesterak

dr Zbigniew Ostrach

dr Krystyna Sochacka

 

 

Zakład Resocjalizacji, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej

Profesor uczelni:

dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. uczelni – Kierownik Zakładu

dr hab. Mirosław Michalik, prof. uczelni

 

Wykładowca:

dr Agata Kalinowska

dr Karol Wiśniewski

mgr Jacek Gacek

mgr Agnieszka Józefów

mgr Anna Kozubińska

mgr Beata Kudyba

mgr Krzysztof Szymbara

mgr Małgorzata Świerczek

 

Zakład Metodyki i Podstaw Edukacji Dziecka

Profesor:

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

 

Adiunkt:

dr Anna Struzik – p.o. Kierownika Zakładu

dr Marzena Kiełbasa

dr Beata Lisowska

dr Bożena Raszke

dr Mirosława Socha

dr Jacek Szybowski

 

Wykładowca:

mgr Katarzyna Hnat

mgr Andrzej Józefowski

mgr Urszula Ogonowska

mgr Aleksander Porzucek

mgr Grzegorz Tabasz

mgr Bożena Życzyńska

 

Zakład Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych

Profesor:

prof. dr hab. Andrzej Szarek

prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia

prof. dr hab. Krzysztof Tomalski

 

Profesor uczelni:

dr hab. Iwona Bugajska – Bigos, prof. uczelni – Kierownik Zakładu

dr hab. Karol Gąsienica – Szostak, prof. uczelni

dr hab. Jakub Najbart, prof. uczelni

 

Adiunkt:

dr Anna Migdał

 

Wykładowca:

dr Andrzej Naściszewski

mgr Agata Rolka

mgr Magdalena Chadaj