Charakterystyka kierunku

Kierunek Kryminologia i resocjalizacja stanowi propozycję rozszerzenia oferty edukacyjnej. Studia w ramach kierunku Kryminologia i resocjalizacja to oferta, skierowana dla tych, którzy chcą poznać wieloaspektowe uwarunkowania, mechanizmy i przejawy przestępczości oraz nabyć umiejętności i kompetencje społeczne, przydatne do projektowania oraz wprowadzania w życie oddziaływań prewencyjnych i resocjalizacyjnych.

Przestępczość i zachowania dewiacyjne są stałym elementem życia społecznego, niezależnie od miejsca i czasu historycznego. Zjawiska te ulegają jednak zmianom i ewoluują wraz ze zmianami społeczno-politycznymi, rozwojem technologicznym oraz procesami globalizacyjnymi. Mając świadomość tego faktu, zaprojektowano studia, które dostarczą nie tylko wiedzy na temat klasycznych, ale również najnowszych koncepcji teoretycznych przestępczości. Zjawisko to będzie analizowane w ramach kryminologii, rozumianej jako interdyscyplinarna nauka społeczna.

Równocześnie z przygotowaniem teoretycznym, obejmującym szeroką wiedzę z dziedziny nauk społecznych (w tym z zakresu kryminologii, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej), nauk prawnych oraz neurofizjologii, kształtowane będą umiejętności i kompetencje społeczne: między innymi umiejętność efektywnej komunikacji i organizacji pracy w grupie, analizy problemów społecznych oraz projektowania i implementacji skutecznych oddziaływań prewencyjnych oraz resocjalizacyjnych. Niezmiernie istotne będzie również kształtowanie postawy empatycznej oraz kompetencji etycznych, przydatnych w pracy z osobami i grupami, podlegającymi procesowi marginalizacji społecznej. Praktyki studenckie będą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, przydatnych na rynku pracy.

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna