Podania studentów do Dyrektora Instytutu Pedagogicznego dostępne są w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego.

 

Druki do pobrania m.in.: w sprawach związanych z pomocą materialną, wnoszeniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz delegacjami studentów dostępne są na stronie głównej Uczelni: wykaz druków do pobrania.