Konsultacje - po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

 

Studium praktycznej nauki języka obcego

Konsultacje – sesja letnia 2021

mgr Janina Dębska  -  21 czerwca (poniedziałek) 11.30 – 12.15 – on line

mgr Agnieszka Krzeszowiak  - 29 czerwca (wtorek) 10.00 – 10.45 – on line

mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz  - 22 czerwca (wtorek) 10.00 – 10.45 – on line

mgr Katarzyna Kurzeja  - 24 czerwca (czwartek) 9.15 – 10.00 - on line

mgr Krzysztof Mordarski - 23 czerwca (środa) 12.00 – 12.45 – on line

mgr Liliana Mróz 28 czerwca -  (poniedziałek) 12.00 - 12.45 – on line

mgr Małgorzata Stelmach -  21 czerwca (poniedziałek) 11.00 - 11.45 – on line

mgr Magdalena Śmiałek -  24 czerwca (czwartek) 11.00 – 11.45 – on line

mgr Marek Duło -  23 czerwca (środa), 28 czerwca (poniedziałek) 12.00 - 12.45 – on line

mgr Teresa Sowa -  28 czerwca (poniedziałek) 15.30 – 16.30 – on line