Podział studentów pierwszego roku dostępny pod adresem:

https://www.pwsz-ns.edu.pl/ip/tok-studiow/dla-studenta/harmonogramy