Podział na grupy I roku:

 

Edukacja Artystyczna (stacjonarne):  Podział na grupy EA (S)

 

Pedagogika I stopnia (stacjonarne):  Podział na grupy Ped I (S)

 

Pedagogika II stopnia (stacjonarne): Podział na grupy PED II (S)

 

Pedagogika studia 5-letnie jednolite magisterskie: Podział na grupy PPiW (S)

 

 

Podział na grupy II roku:

 

Edukacja Artystyczna (stacjonarne):  SWzGPiF (S)

 

Pedagogika I stopnia (stacjonarne): PRiM (S)

 

Pedagogika I stopnia (stacjonarne): EPiWzTP (S)

 

Pedagogika I stopnia (stacjonarne): EPiWzJA (S)

 

Pedagogika I stopnia (stacjonarne): LiTP (S)

 

Pedagogika I stopnia (niestacjonarne): EPiWzTP (N)

 

Pedagogika II stopnia (stacjonarne): EPiW (S)

 

Pedagogika II stopnia (niestacjonarne): EPiW (N)