UWAGA! Opinia nauczyciela-opiekuna praktyk musi być sporządzona jako dokument dwustronny, czyli zapisany na 1 kartce! (zgodnie z wymogami archiwizowania dokumentów studentów)

 

WYKAZY:

Opiekunów

Wykaz Placówek z którymi Uczelnia podpisała porozumienie (praktyki płatne)

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Regulaminy praktyk (wg specjalności):

 

 dla studentów 2 roku studiów w roku akademickim 2019/2020

 Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią sztuki plastyczne, grafika projektowa, fotografia
 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 Logopedia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne terapia pedagogiczna logopedia
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język angielski

 

 dla studentów 3 roku studiów w roku akademickim 2019/2020

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 Logopedia i terapia pedagogiczna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Logopedia

3. Terapia pedagogiczna

 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

1. Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

3. Terapia pedagogiczna

Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią

1. Sztuki plastyczne, grafika projektowa, fotografia

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 Regulaminy praktyk (wg specjalności):

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna