UWAGA! Opinia nauczyciela-opiekuna praktyk musi być sporządzona jako dokument dwustronny, czyli zapisany na 1 kartce! (zgodnie z wymogami archiwizowania dokumentów studentów)

 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2020/2021

Wykaz Placówek z którymi Uczelnia podpisała porozumienie (praktyki płatne)

REGULAMINY PRAKTYK

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

dla studentów 1 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych            Fotografia          Sztuki plastyczne

 

Public relations i reklama

 

dla studentów 2 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (SWzGPiF)       Fotografia         Grafika projektowa        Plastyka

Logopedia

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 

 dla studentów 3 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią

sztuki plastyczne, grafika projektowa, fotografia

 

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 

Logopedia i terapia pedagogiczna

 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne terapia pedagogiczna logopedia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

 

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język angielski

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

dla studentów 1 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Wychowanie przedszkolne

 

Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym

Logopedia

 

dla studentów 2 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym

Logopedia

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

dla studentów 1 roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna