Skład osobowy:

- dr hab. Karol Gąsienica, prof. nadzw.,

- dr Joanna Jachimowicz,

- dr Beata Lisowska,

- mgr Tomasz Nesterak,

- dr Mirosława Socha,

- dr Krystyna Sochacka,

- Monika Hyclak – studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

- Karolina Mężyk – studentka kierunku Pedagogika.