Zestawienie planów studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym PWSZ.

Tabele zawierają zajęcia prowadzone w danym roku akademickim na poszczególnych latach i obecnie realizowanych specjalnościach.

 

Studia I stopnia

  

1 ROK w roku akademickim 2020/2021

(semestr 1 i 2 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH                                                                       

Sztuki wizualne z projektowaniem graficznym i fotografią

PUBLIC RELATIONS I REKLAMA

 

 2 ROK  w roku akademickim 2020/2021

(semestr 3 i 4 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja                                      

Logopedia

PEDAGOGIKA

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja                                                                                                                                                                                                 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Sztuki wizualne z projektowaniem graficznym i fotografią                                                                                                              

    

 

 3 ROK w roku akademickim 2020/2021

(semestr 5 i 6 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE                                                   
STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Logopedia i terapia pedagogiczna

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 

PEDAGOGIKA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną