Zestawienie planów studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym PWSZ.

Tabele zawierają zajęcia prowadzone w danym roku akademickim na poszczególnych latach i obecnie realizowanych specjalnościach.