Komunikaty związane z koronawirusem COVID-19

 

 

 

 

W dniu 17 lutego 2020 roku w Instytucie Technicznym miało miejsce wydarzenie pn. Szkolenie świadomościowe o osobach niepełnosprawnych na Uczelni Wyższej dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nowym Sączu prowadzone przez trenera SMART Instytut z Nowego Sącza.

W szkoleniu uczestniczyło 22 pracowników kadry dydaktycznej, przede wszystkim z Instytutu Technicznego, a także Instytutu Języków Obcych, Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia.

W pierwszej części zajęć przybliżona została sylwetka osoby niepełnosprawnej, w tym rodzaje niepełnosprawności, potrzeby osoby niepełnosprawnej w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim, budowanie poczucia podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu.

Kolejna część zajęć dotyczyła zasad wsparcia edukacyjnego w tym dostępności treści dydaktycznych i informacyjnych, dostosowanych do możliwości poznawczych osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz sposobów ich prezentowania podczas zajęć, a także sposoby przygotowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

Ważnym elementem szkolenia były praktyczne przykłady wsparcia udzielanego, w tym sposoby komunikacji z osobami z dysfunkcją wzrokową, słuchową, psychiczną, ruchową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Jednocześnie informujemy, iż w tej edycji zajęć, kolejne szkolenia odbędą się w dniu 17 lutego br Instytucie Języków Obcych, 28 lutego br. w Instytucie Pedagogicznym oraz 3 marca br. w Instytucie Ekonomicznym.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie zostało zorganizowane w celu dostarczenia uczestnikom wiedzy związanej z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w otoczeniu akademickim, rozumieniu ich potrzeb oraz umożliwienia pełnego dostępu do procesu kształcenia na studiach wyższych i sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu.

 

W dniu 4 lutego 2020 roku  w ramach obchodów XX lecia utworzenia Instytutu Technicznego PWSZ w Nowy Sączu odbył się wykład otwarty, wygłoszony przez Profesora Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Krzysztofa Rokosza pt. "Charakterystyka porowatych powłok wytworzonych na tytanie z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrochemicznego".

W ramach „wykładów otwartych”, organizowanych przez studentów Koła Naukowego Vehiculum Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu,  w dniu 17.01.2020 roku odbył się wykład poświęcony zagadnieniom obsługi ruchu pasażerskiego na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Wykład poprowadzili przedstawiciele firmy LS Airport Services, Pan Maciej Roguski oraz Pani Ewelina Mordarska i dotyczył on procesu zarządzania i logistyki przepływu bagaży pasażerów oraz logistyki płyty lotniskowej.

Studenci mieli okazję usłyszeć i zobaczyć jaką drogę przebywa bagaż od momentu nadania podczas odprawy aż do chwili załadowania do samolotu, a także procedury związane z przygotowaniem samolotów do odlotu.

W spotkaniu udział wzięli studenci kierunków „Mechatronika” oraz „Transport i logistyka”. oraz wykładowcy z Instytutu Technicznego.

 

 

W dniu 07 stycznia 2020 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 22 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Krakowskiego, oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu,

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w średnich szkołach technicznych i uczestniczyło w nim ponad 2000 uczniów ze 102 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

W tym roku szkolnym finał olimpiady zostanie zorganizowany na Politechnice Opolskiej w dniu 17.03.2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady odbędzie się 15 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są na wyższe uczelnie techniczne z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 64 uczniów z czego 100% uczestników reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Zapraszamy społeczność akademicką (nauczycieli akademickich i studentów) Instytutu Technicznego na wydarzenie, którego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych oraz zwrócenie uwagi na podejmowane w Instytucie inicjatywy zapewniające i wpływające na jakość kształcenia oraz dyskusję na ich temat.

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia


Program:

1. Spotkanie informacyjne studentów dot. doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Technicznym o godzinie 12:00-13:00 w sali 1.10 IT.

2. Dyskusja na temat jakości kształcenia z udziałem władz Instytutu Technicznego o godzinie 14:00 w sali 1.10 IT.

 

Zapraszamy

 

W dniu 7 listopada 2019 roku studenci drugiego i trzeciego roku studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji (specjalność Inżynieria Systemów Ekoenergetycznych), w tym członkowie Koła Naukowego „EKOLOGUS” przy udziale Kierownika Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji - dra inż. Grzegorza Przydatek oraz opiekuna Koła Naukowego „Ekologus” – dra inż. Józefa Ciułę odbyli wizytę techniczną na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Studenci na wstępie wizyty po odbytym szkoleniu BHP zostali zapoznani z laboratorium wykorzystywanym do badania kaloryczności dostarczanego paliwa do celów grzewczych.

W kolejnym etapie słuchacze zostali zapoznani ze sposobem przygotowywania wody jako nośnika ciepła do celów technologicznych oraz z procesem wytwarzania ciepła począwszy od załadunku paliwa po produkt końcowy procesu spalania jakim jest żużel.

Znacząca uwaga została zwrócona na system sterowania pracą kotłów oraz działanie układu pompowego i sprawność układu oczyszczania spalin, mającego znaczący wpływ na ograniczanie wysokiej emisji zanieczyszczeń, powstających w procesie spalania paliwa stałego.

W trakcie wizyty słuchacze zostali również zapoznani z zamierzeniami inwestycyjnymi Spółki związanymi m.in. budową instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy dla pozyskania energii.

Na zakończenie spotkania studenci zostali poinformowani przez władze Spółki o możliwości przygotowania prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym i odbyciu studenckich praktyk zawodowych.

 

 

W dniu 8 listopada 2019 roku w ramach obchodów XX lecia utworzenia Instytutu Technicznego PWSZ w Nowy Sączu odbyło się Seminarium pn. Rozwiązania testowe i symulacyjne dla przewidywania wydajności produktu, prowadzony przez specjalistów z firmy EC TEST Systems z Krakowa.

Aula Instytutu Technicznego zgromadziła liczne grono studentów i wykładowców Instytutu Technicznego.

Obserwując postęp technologiczny, można przyjąć, że przyszłość w projektowaniu i organizacji produkcji należy do systemów cyberfizycznych, w których świat wirtualny będzie ściśle połączony z fizycznym poprzez sensory i aktuatory.

Dzisiejszym wyzwaniem w mechatronice jest szybkie wprowadzanie na rynek wysokowydajnych i niezawodnych produktów.

Jednym ze stosowanych rozwiązań złożonych procesów wielodziedzinowych jest innowacyjny system do symulacji systemów mechatronicznych Simcenter 1D (Amesim). Oprogramowanie to umożliwia stworzenie wirtualnego prototypu w skalowalnej platformie symulacyjnej, pozwalając na poznanie kluczowych parametrów projektowanego systemu, już w fazie koncepcyjnej.

Prezentacje obejmowała także rozwiązania do analiz Simcenter 3D, środowiska opartego na platformie NX i Solwerze NX Nastran jako wielodziedzinowa symulacja integruje ze sobą różne dziedziny obliczeniowe przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów.

 

 

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

Bliższe informacje na stronie:

http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/index.php/home