CATIA to zaawansowany system wspomagania prac inżynierskich w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD, energetycznym, produkcji form wtryskowych i wielu innych. Od początku swojego istnienia system był związany z przemysłem lotniczym. System powstał w 1975r. pod nazwą CATI w firmie Dassault Aviation i służył usprawnieniu budowy tunelu powietrznego. W 1981r. powstała firma Dassault Systèmes, która miała rozwijać program pod nową nazwą CATIA. W 1984r. firma Boeing Company wybrała system CATIA jako główny system tworzenia projektów 3D i stała się największym klientem Dassault Systemem. W 1990r. amerykańska stocznia Marynarki Wojennej General Dynamics' Electric Boat Division wykorzystała system CATIA do zaprojektowania okrętów podwodnych typu Virginia.

baner cisco9Biorąc pod uwagę obecny rozwój sieci informatycznych oraz wymagania edukacyjne stawiane w tym zakresie, uczelnia nasza przystąpiła do międzynarodowego projektu Cisco Networking Academy.

Program realizowany przez lokalną Akademię Cisco w PWSZ w Nowym Sączu skierowany jest głównie do studentów PWSZ zainteresowanych technologią sieciową.

Uczestnictwo w akademii Cisco daje możliwości uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania, instalacji, administracji oraz konfiguracji sieci komputerowych; umożliwia także zdobycie uznawanych na całym świecie certyfikatów.

Koordynatorem Akademii CISCO w PWSZ jest mgr Grzegorz Litawa.

Więcej informacji dotyczących projektu Cisco: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

W dniu 22 marca 2012 r. w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów I stopnia kierunków: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Łącznie w tym roku mury Instytutu Technicznego opuści 170 inżynierów. Nie wszyscy absolwenci byli obecni na uroczystości – niektórzy już pracują, inni podjęli studia magisterskie.

Spotkanie zainaugurował JM Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, który w swoim wystąpieniu zachęcał do dalszych studiów, pogłębiania wiedzy i utrzymywania kontaktów z uczelnią. W uroczystości uczestniczyli również prorektorzy PWSZ, dyrektorzy Instytutów oraz nauczyciele akademiccy. Starostwo Powiatowe reprezentował Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego dr inż. Ryszard Poradowski.

- Gratuluje wam ukończenia kierunków inżynierskich, które nie należą do łatwych – mówił dr Ryszard Poradowski. – Życzę przyszłym rocznikom i władzom uczelni, aby możliwa była kontynuacja studiów i zrobienie magisterium właśnie w sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

- Niedocenioną skarbnicą użytecznej wiedzy są wykonane przez studentów prace dyplomowe – dodał dr Ryszard Poradowski. - W przypadku studiów zaocznych, wielu absolwentów wykonywało swoje prace w oparciu o firmy, w których są zatrudnieni. Szkoda, że nasi przedsiębiorcy w małym zakresie korzystają z oferty uczelni w rozwiązywaniu problemów technicznych w swoich zakładach, gdyż nie ma nic lepszego jak łączenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstw.

Z kolei dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ doc. dr Marek Aleksander wręczając dyplomy podziękował za lata owocnej współpracy zarówno absolwentom, jak też swoim współpracownikom.

Studenci zasłużeni dla rozwoju Instytutu zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu oraz nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe. Ponadto absolwenci obecni na uroczystości otrzymali pamiątkowy Album Absolwentów Instytutu Technicznego 2012.

Wszystkim absolwentom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

 

Zakończył się już cykl warsztatów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w nich blisko 100 uczniów i każdy otrzymał certyfikat ukończenia warsztatów. Mogliśmy zaszczepić w młodych umysłach tajniki programowania robotów i sterowników, zastosowania mechatroniki w pojazdach samochodowych, czy nauczyć projektowania w AutoCad.

Na pewno w przyszłości powtórzymy takie zajęcia. Może nawet w wakcje ....

Materiał video z warsztatów tematycznych - tv-ns.pl - 13.02.2012

W dniu 12 października 2011 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty pt.”Promowanie plantacji zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej” w ramach Programu BIO-HEAT. Organizatorem warsztatów była Spółka Ekspert – SITR Sp. z o.o. z Koszalina.

Stało się tradycją, iż w jedną z wrześniowych nocy w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma miejsce cykliczne wydarzenie pt. „Małopolska Noc Naukowców”. Ta noc należała do szerokiego grona sympatyków wiedzy i nauki i była okazją do spotkania nie tylko w laboratoriach, salach wykładowych, gdzie na co dzień pracują naukowcy, ale i w nietypowych sytuacjach.

W dniach 3-5 czerwca odbył się Sportowy Weekend zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów PWSZ w Nowym Sączu, Firmę Fakro, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Firmę DeGie Dariusza Grzyba.

Sportowy Weekend został zainaugurowany konferencją, która odbyła się w auli Instytutu Technicznego pod hasłami Sport, Biznes, Marketing.

Na wstępie wszystkich uczestników przywitał dyrektor Instytutu Technicznego dr inż. Marek Aleksander.

Kolejnymi etapami konferencji były wystąpienia prelegentów :

Janusza Komurkiewicza, który ujawnił tajniki sukcesu i dobrego marketingu firmy FAKRO, która stara się wykorzystać w odpowiednich proporcjach wszystko, co jest w danej chwili dostępne, uwzględniając pozycję na rynku, zapotrzebowanie, oraz zaplecze finansowe. Dzięki temu FAKRO zatrudnia na dzień dzisiejszy 3000 osób.

Katarzyny Rogowiec, dwukrotna mistrzyni paraolimpijską z Turynu (2006) w biegach narciarskich, jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tych igrzyskach, która pomimo przeciwności losu i dzięki siłe woli, poświęceniu znajduje siłę by trenować i osiągać sukces.

Mariana Mrowcę jako pierwszy trener Justyny Kowalczyk, stwierdził, że Pani Justyna woli trenować sama, wyłącznie z trenerem Wierietielnym i nie potwierdził w żadnym razie, że jest to dowód na to, że woda sodowa uderzyła jej do głowy. Po prostu zawsze taka była – samodzielna, harda, ambitna do bólu. Wiem to bardzo dobrze, bo karierę Justyny śledzę niemal od pierwszego dnia, gdy założyła narty” mówił Pan Marian Mrowca.

Mieliśmy zaszczyt również gościć: Józefa Kantora dyrektora Wydziału Kultury i Sportu miasta Nowego Sącza, a także Wiesława Leśniaka – wicepremiera Sandecji, Pawła Badurę dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Magdalenę Kluskę - siatkarkę Muszynianka Fakro.

Organizatorzy dziękują wszystkim serdecznie za pomoc w organizacji Weekendu Sportowego i wyrażają nadzieję, iż w przyszłym roku będzie możliwość gościć równie wspaniałych gości.

fn2011Stało się już tradycją, że w ostatnim tygodniu maja organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu Festiwal Nauki na nowosądecki rynku.

Tym razem wykładowcy i studenci Instytutu Technicznnego prezentowali różne doświadczenia z dziedziny fizyki m.in. zamrażanie róży w ciekłym azocie, przybliżali działania systemów mechatronicznych w samochodzie, a także zasady programowania sterowników PLC.

Dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodszej widowni cieszyły się baloniki napełniane helem.

Coraz wyższe wymaganie w zakresie bezpieczeństwa, prostsze i bardziej elastyczne projektowanie, większa wydajność i większy komfort oraz mniejsze koszty i oszczędność energii wymagają nowoczesnych technologii, jak również nowych rozwiązań w technice instalacyjnej. Taki rozwój jest możliwy dzięki nowoczesnej technice sterowania budynkiem, a na tym polu LCN jest jednym z wiodących systemów na świecie.

W dniach 08 - 09 maja 2011 r. z inicjatywy prof. dr hab. inż. Igora Kurytnika w Instytucie Technicznym odbyły się spotkania przedstawiciela firmy LCN Polska ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach spotkań zaprezentowano innowacyjne rozwiązania czyniące pobyt i życie w budynkach bezpieczniejszym i bardziej komfortowym.

Przedstawiciele studentów mogli interaktywnie uczestniczyć w prezentacji ucząc się programowania inteligentnych systemów. Taka forma współpracy z przemysłem została bardzo pozytywnie odebrana przez licznie zgromadzonych na prezentacji studentów.

Jesteśmy przekonani, że tematyka inteligentnych instalacji zaowocuje wieloma projektami i pracami dyplomowymi we współpracy z LCN Polska.

smart2W dniu 4 kwietnia 2011 roku w Instytucie Technicznym PWSZ Nowy Sącz miała miejsce konferencja pt. „Inteligentne Systemy Pomiaru Zużycia Energii - szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.

Inicjatorami konferencji byli Starosta Nowosądecki Jan Golonka oraz Poseł na Sejm RP - Andrzej Czerwiński.

Dr inż. Konrad Maj, dyrektor Departamentu ds. Rozwoju FREN, zaprezentował SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce jako narzędzie dla Smart Meteringu.

Kontekst korzyści z wprowadzenia rewolucji technologicznej Smart metering i Smart grids jakie odniosą gminy, powiaty i miasta w naszym kraju, zaprezentował Mirosława Semczuk, Ekspert z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Aspekt wykorzystania potencjału Smart grids przez samorządy przedstawił ekspert Departamentu Taryf URE - Michał Konieczko.

Kolejne temat konferencji dotyczył Smart grids widzianych z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego - zaprezentował Jerzy Topolski z Enion S.A.

O praktycznych rozwiązaniach smart w ciepłownictwie mówił Leszek Cichy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Krzysztof Kasiński, ekspert z CreoTech, zaprezentował Inteligentne Systemy Pomiarowe i ich praktyczne zastosowanie.

Konferencja zakończyła żywa dyskusja zebranych, ekpertów, samorządowców, przedstawicieli nauki, biznesu i administracji rządowej. na tematy wcześniej poruszane na konferencji.