W dniu 8 lutego 2019 r. Instytut Techniczny PWSZ gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, którzy pod opieką swoich nauczycieli przyszli na dedykowane im wydarzenie pod nazwą Dzień Mechatronika. Przedsięwzięcie, organizowane w ramach współpracy ze szkołą, miało na celu promowanie kształcenia w obszarze mechatroniki. Koordynatorem inicjatywy z ramienia szkoły był mgr inż. Lucjan Guśtak. Prezentacji oferty edukacyjnej dotyczącej mechatroniki dokonał Kierownik Zakładu Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis. Pan profesor podkreślił szczególną rolę kształcenia inżynierskiego wynikającego z postępu technicznego i potrzeb przemysłu. W kolejnym punkcie programu, Pan prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący symptomów mechatronicznych rozwoju współczesnych pojazdów samochodowych. Wykład dotyczył zarówno nowoczesnych napędów, układów przeniesienia napędów a przede wszystkim nowoczesnych inteligentnych metod sterowania i diagnostyki. Po części wykładowej uczniowie zostali podzielni na mniejsze grupy i uczestniczyli w szeregu zajęć warsztatowych, prowadzonych przez nauczycieli Instytutu, z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych oraz mechatroniki przemysłowej. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Szczególną rolę odegrali również aktualni studenci kierunku mechatronika, którzy opiekowali się uczniami i odpowiadali na ich pytania dot. studiów w Instytucie Technicznym.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie inspiracją dla uczniów w aspekcie ich przyszłych decyzji edukacyjno-zawodowych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji systemów, które zawierają coraz więcej komponentów mechatronicznych. Ten kierunek rozwoju jest widoczny zarówno w regionie, jak i na całym świecie, a wielu ekspertów wyraża opinię, iż w najbliższych latach większość produkcji oraz usług będzie obsługiwana właśnie przez systemy automatyczne.

Przyszłym maturzystom życzymy by egzamin maturalny zdali w taki sposób, by móc wybrać te studia i tę przyszłość, o której marzą.

 

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Instytucie Technicznym został zorganizowany po raz kolejny Dzień Jakości Kształcenia podczas, którego przedstawiciele Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia przeprowadzili spotkanie ze studentami.

W ramach spotkania zostały zebrane opinie studentów dotyczące programów kształcenia, a także pozyskano opinie i uwagi związane z jakością kształcenia w Instytucie. Wnioski ze spotkania będą zamieszczone się w raporcie samooceny.

W wspomnianym dniu odbyło się również spotkanie przedstawicieli Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia z Dyrekcją i pracownikami Instytutu, którego uczestnicy zostali zapoznani z planem działań uwzględniającym poprawę jakości kształcenia w Instytucie.

 

W dniu 4 stycznia 2019 roku W Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia - Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”.

Uczestników zawodów, oraz członków Komitetu Organizacyjnego Olimpiady serdecznie powitał Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

Olimpiadę od 21 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady, a  tworzą go nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej.

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 15 marca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej.

Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Techniczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W tej edycji konkursu do zadań przystąpiło 62 uczniów z czego 54 uczniów reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej. Uczniowie rozwiązywali tradycyjnie zadania w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. zawarł porozumienie o współpracy z firmą COMP S.A., NOVITUS Oddział w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele nowosądeckiego oddziału firmy Dyrektor Zarządzający Janusz Krupa, szef działu BR Radosław Szczygieł oraz szef działu programistów Jakub Znamirowski, a także przedstawiciele Zakładu Informatyki w Instytucie technicznym PWSZ dr hab. Zenon Jabłoński i mgr inż. Jacek Kaleta. 

Celem współpracy jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dla studentów Instytutu Technicznego, a szczególnie na kierunkach informatyka oraz mechatronika pierwszego i drugiego stopnia. JM Rektor oraz Dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj podkreślają ogromne znaczenie partycypacji partnerów z przemysłu w procesie kształcenia. Wielki potencjał firmy umożliwi realizację praktyk studenckich oraz pracy podyplomowych, które są bardzo istotne jeśli chodzi o studia o profilu praktycznym. Ponadto firma zaoferowała możliwość wizyt studyjnych w nowosądeckim oddziale Novitus oraz prowadzenie kursów i wykładów dla studentów. W przyszłości istnieje także szansa na podjęcie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. 

NOVITUS jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwarantująca najbardziej nowoczesne technologie z zakresu elektroniki i informatyki wykorzystywane w urządzeniach fiskalnych, urządzeniach automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych. NOVITUS posiada jedną z najbogatszych i kompleksowych ofert w tym zakresie, a jego naczelną zasadą jest elastyczność i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla rzeczywistych potrzeb klientów. Dzięki inwestycjom w dział badawczo-rozwojowy oraz pracy inżynierów produkty ze znakiem NOVITUS z powodzeniem konkurują z podobnymi urządzeniami firm japońskich i zachodnioeuropejskich. Od lat NOVITUS jest w swojej branży jednym z liderów w Polsce i odnosi sukcesy na rynkach zagranicznych na niemal wszystkich kontynentach. (https://www.novitus.pl/pl/dzialalnosc.html)

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyło się radosne i pełne świątecznej atmosfery kolędowanie, w którym uczestniczyła brać studencka na czele z J. M. Rektorem dr hab inż Mariuszem Cygnarem, Dyrektorem Instytutu Technicznego prof dr hab inż Adamem Ruszajem oraz pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi.

Kolędy i pastorałki wykonał zespół muzyczny złożony ze studentów IT.

Na koniec wszyscy kolędujący odśpiewali imieninowe Sto lat!! Panu Dyrektorowi.

 

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei,
a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień
Nowego 2019 roku

życzą

Społeczność akademicka i Dyrekcja
Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyła się konferencja prasowa, z udziałem władz Uczelni - JM Rektora dr hab.inż. Mariusza Cygnara, prof.nadzw., Dyrektora Instytutu Technicznego – Prof. dr hab.inż. Adama Ruszaja i Kierownika Zakładu Informatyki – dr hab.inż. Zenona Jabłońskiego, prof.nadzw.

Podczas konferencji JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. poinformował o uzyskaniu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka w Instytucie Technicznym. Jest to kolejny – 7 już w ofercie edukacyjnej Uczelni kierunek studiów drugiego stopnia, który umożliwi kontynuację kształcenia absolwentom studiów pierwszego stopnia.

Dyrektor Instytutu Technicznego - Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj przybliżył kwestie związane z kształceniem studentów na tym kierunku, a także omówił szeroki wachlarz kwalifikacji osób kończących kierunek Informatyka, z uwzględnieniem korzyści płynących do przemysłu i przedsiębiorstw w postaci wykształconej kadry i specjalistów w tej dziedzinie. Dyrektor poinformował również, że pierwsza rekrutacja rozpocznie się już w styczniu 2019 r.

Kierownik Zakładu Informatyki dr hab.inż. Zenon Jabłoński, prof.nadzw., jako osoba kierująca pracami nad uzyskaniem uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka wyraził swoje zadowolenie z kolejnego sukcesu Uczelni. Podkreślił także, że zajęcia, podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, będzie prowadzić wysoko wykwalifikowana kadra, która zadba o przygotowanie studentów do pracy w wielu gałęziach branży IT.

Podczas konferencji przekazano również informacje na temat zakończenia inwestycji budowy Centrum Symulacji Medycznej przy Instytucie Zdrowia PWSZ oraz na jakim etapie prac znajduje się kolejna z nich – tj. budowa Instytutu Ekonomicznego.

W dniu 09 listopada 2018 r. Firma KUKA przeprowadziła w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu prezentację teoretyczną z zakresu budowy i aplikacji robotów przemysłowych dla studentów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych.

Firma KUKA jest jednym z wiodących na świecie producentów robotów oraz techniki instalacyjnej i systemowej.

Studenci IT PWSZ otrzymali w trakcie prezentacji podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu budowy robotów przemysłowych oraz zalecenia praktyczne dotyczące kryteriów ich doboru do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Studenci zapoznali się z paletą produkowanych przez KUKA robotów przemysłowych w różnych wersjach, z różnymi udźwigami i zasięgami. Firma KUKA zaprezentowała lekkie roboty zdolne do bezpośredniej współpracy człowieka z maszyną, roboty odporne na działanie wysokich temperatur i zanieczyszczenia, przystosowane do ekstremalnych warunków otoczenia, roboty do linii pras o bardzo dużym zasięgu, przeznaczone do załadunku i rozładunku dużych podzespołów w linii pras, roboty paletyzujące do wszelkiego rodzaju zadań związanych z manipulowaniem, roboty spawalnicze o maksymalnej dokładności i zręczności, roboty konsolowe w różnych wersjach.

Zaprezentowano także stanowisko – robot przemysłowy KUKA wersja edukacyjna do celów szkoleniowych dla pracowników i studentów przeznaczony do nauki programowania i obsługi robotów.

Uzyskana w trakcie prezentacji wiedza oraz przekazane przez Firmę KUKA materiały techniczne będą wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym w IT, w tym przy realizacji przez studentów projektów i prac dyplomowych z przedmiotów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych, jak również w ich pracy zawodowej.

Przedmiotowa prezentacja odbyła się w ramach współpracy IT PWSZ z jednostkami przemysłowymi.

 

Zapraszamy studentów (powyżej 1 roku studiów) do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ do uczelni partnerskich na semestr letni 2018/19.

 

logo erasmus

 

W dniach 9–11 września 2018 roku w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, w której udział wzięli członkowie studenckiego koła „Vehiculum” w składzie Mateusz Nowak, Rafał Krok.

Konferencja prowadzona była w czterech blokach tematycznych. Nasi studenci przedstawiali swoje referaty z bloku nauk ścisłych oraz technicznych. Rafał Krok przedstawił referat pt. „Różnice dotyczące mocy i momentu obrotowego przy zasilaniu PB95 i LPG”, a Mateusz Nowak „Wpływ wartości ciśnienia ogumienia na poprawność badań zawieszeń samochodowych metodą EUSAMA”.

Wysoka jakość merytoryczna prezentowanych referatów pozwoliła naszym studentom zajęcie miejsc na podium konkursie na najlepszy referat. Rafał Krok zajął trzecie miejsce, Mateusz Nowak natomiast zajął drugie miejsce .

Opracowane artykuły zostaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej.