W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Instytucie Technicznym PWSZ odbyła się prelekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

Tematem prelekcji było projektowanie oraz wykonywanie układów sterowania elektrycznego, oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej uzyskiwanej ze słońca.

Uczniowie z klasy technikum o profilu „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”, pod nadzorem wykładowcy Instytutu Technicznego mgr inż. Tadeusza Kantora, mieli okazję do samodzielnego projektowania i wykonywania układów sterowania.

W dniu 12 marca 2018 roku odbyła się wizyta studentów I roku kierunku Zarządzaniai Inżynierii Produkcji II w firmie Vitberg znajdującej się przy ul. Borelowskiego w Nowym Sączu, z udziałem opiekuna dr inż. Anny Kochanek.

Firma Vitberg od ponad 20 lat prowadzi badania nad wykorzystaniem wibracji w rehabilitacji, medycynie, sporcie a także kosmetologii.

Wizyta miała na celu przybliżenie studentom wiedzy związanej z działalnością firmy na rynku, oraz zaznajomienie ze sprzętem medycznym produkowanym wewnątrz przedsiębiorstwa – mobilnymi systemami do wibroterapii.

Ponadto Pan Jacek Sikora – właściciel firmy – poinformował, że współczesna przedsiębiorczość powinna być zwrócona przede wszystkim na człowieka, tym samym zachęcał studentów do innowacyjnego myślenia oraz zaangażowania w realizację projektów powstających w firmie.

 

W dniu 07.03.2018 r. Firma Nice Polska przeprowadziła w IT PWSZ prezentację teoretyczną i praktyczną automatyki przemysłowej dla studentów specjalności Mechatronika.

Firma Nice jest wiodącym europejskim producentem automatyki przemysłowej dla systemów dostępu, przejść, bramowych, rolet, markiz i żaluzji.

Studenci IT PWSZ otrzymali w trakcie prezentacji wiedzę teoretyczną i praktyczną z ww. zakresu, przydatną zarówno w procesie dydaktycznym – realizacji projektów z przedmiotów Mechatronika, jak również w pracy zawodowej.

Przedmiotowa prezentacja odbyła się w ramach współpracy IT PWSZ z jednostkami przemysłowymi.

W dniu 6 marca 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z dr inż. Łukaszem Dacylem - Prezesem Firmy OBR-ERG Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim podejmowanie wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, przygotowanie i realizowanie badań oraz analiz naukowych, a także prac badawczo-rozwojowych w ramach ustalonej tematyki. Firma OBR-ERG Sp. z o.o. umożliwieni studentom Instytutu Technicznego realizację praktyk zawodowych, prac dyplomowych oraz wizyt studyjnych. Przewidziano także współpracę kadry naukowej z kadrą przedsiębiorstwa, wymianę informacji o aktualnie prowadzonych pracach badawczych, organizowanych seminariach i konferencjach naukowych oraz wymianę publikacji i wydawnictw.

OBR-ERG Sp. z o.o. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym celem jest dostarczanie produktów sprawdzonych o wysokiej jakości, a duża elastyczność proponowanych rozwiązań pozwala uzyskać jak najwyższe efekty ekonomiczne w procesach produkcji m.in.:

  • linii technologicznych do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych,
  • linii technologicznych do wytłaczania profili z tworzyw sztucznych,
  • głowic wraz z układami kalibrująco chłodzącymi do rur i profili,
  • maszyn specjalistycznych takie jak: numeratory, perforatory, drukarki do profili, oklejarki i inne,
  • urządzeń do montażu okien z tworzyw sztucznych.

 

W dniu 2 marca 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyło się CV Sądeckie Konwersatorium Naukowe.

Wykład pt. „Nanotechnologie w przyrodzie i technice” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Giergiel. 

W dniu 26 stycznia 2018 roku w ramach programu Dnia Jakości Kształcenia odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Technicznym. Uczestniczyli w nim dr inż. Grzegorz Przydatek, dr inż. Grzegorz Litawa oraz studenci Instytutu Technicznego. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja działań wpływających na jakość kształcenia oraz dyskusja na tematy związane z zagadnieniem zapewnienia jakości kształcenia. Spotkanie dotyczyło również bieżących spraw związanych z Instytutem oraz pomysłów na dalszy rozwój Instytutu.

Podczas organizowanego Dnia Jakości czynne było stoisko informacyjne dla studentów na temat działań projakościowych realizowanych w Instytucie.

Przeprowadzone zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich dotyczył najlepszych inicjatyw wpływających na jakość kształcenia. Studenci mogli przedstawiać swoje propozycje i pomysły związane z tematem „Jakie Twoim zdaniem zmiany służące poprawie jakości kształcenia powinny zostać wdrożone w Instytucie Technicznym?”.

Do dnia 30.01.2018 r. studenci mają możliwość głosowania w konkursie na najlepszego dydaktyka w Instytucie Technicznym do czego serdecznie zachęcamy.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w dniu 9 lutego 2018 r.

W ramach organizowanego Dnia odbyło się również spotkanie nauczycieli akademickich z udziałem władz Instytutu Technicznego na temat jakości kształcenia. Podczas dyskusji wymienione zostały poglądy na temat wprowadzonych zmian w Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia, a także wyjaśniono wiele kwestii związanych z realizacją obowiązujących procedur.

 

W dniu 12 stycznia 2018 roku w auli Instytutu Technicznego, odbył się wykład otwarty prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, pracownika naukowego AGH w Krakowie, przedsiębiorcy pn. „Rola przedsiębiorstwa we współczesnej uczelni wyższej".

Sala wykładowa Instytutu Technicznego zgromadziła liczne grono studentów oraz wykładowców naszej Uczelni zainteresowanych tą problematyką.

Wszystkich zgromadzonych przywitał prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, dyrektor Instytutu Technicznego.

Wykład został zorganizowany w ramach cyklu otwartych wykładów w Instytucie Technicznym w ramach obchodów Jubileuszu 20 lecia Uczelni.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, szczegóły podamy już wkrótce.

W dniu 8 stycznia 2018 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 20 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali ponadto nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 69 uczniów z czego 65 reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach – 2 osoby , oraz Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach – 2 osoby.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

INnovation​ ​Technology​ ​Conference​ ​(INT​ ​C)​ to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Rzeszowskiej, a dokładniej przez członków dwóch Kół Naukowych: Elektroniki i Technologii Informacyjnych (Rzeszowska Grupa IT) oraz Informatyków KOD (Rzeszowska Grupa.NET).

Konferencja ta ma na celu zachęcić młodych miłośników branży IT do dalszego rozwoju w tym kierunku oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy na podkarpaciu.

Nasi studenci IV roku Informatyki Stosowanej z Instytutu Technicznego również włączyli się do udziału w tegorocznej edycji.

Konferencja ta, to nie tylko wykłady i prelekcje, ale również specjalnie utworzona strefa targowa, która zgromadziła największe firmy IT i nie tylko (Asseco Poland, Deloitte, Fabrity, PGS Software, Ailleron, Concise Software, Bank Pekao S.A, SoftSystem, IBM, Samsung Inkubator, Predica, RMF FM, Eska Rzeszów ).

Studenci podczas przerw między wykładami brali udział w konkursach organizowanych przez firmy IT, jak również włączyli się w dyskusję na temat staży oraz praktyk studenckich z rekruterami firm programistycznych.

 

 

 

 

Trwa rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie) w Instytucie Technicznym na trzech kierunkach w form08e studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 
Studia I stopnia (inżynierskie):

Informatyka

Mechatronika

Transport i Logistyka NOWOŚĆ!

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Zobacz także:

Studia podyplomowe

Kursy dokształcające

 

Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji