order prof slipek

24 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 36 osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

W tak zacnym gronie znalazł się także prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek – rektor naszej Uczelni w kadencjach 2007-2015, a obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Technicznym.

Prof. Zbigniew Ślipek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera.

 

 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2017 grupa studentów Instytutu Technicznego oraz Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu wzięła udział w X Forum Inwestycyjnym w Tarnowie.

Studenci mieli możliwość uczestniczenia w charakterze gości w wielu interesujących panelach tzw. „Startupach”.

Technologie finansowe (FinTech), nowe technologie w energetyce i w służbie zdrowia, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w biznesie – to wiodące tematy podczas tegorocznego – jubileuszowego – 10. Forum Inwestycyjnego, które rozpoczęło się w Tarnowie pod hasłem ”Ludzie – Technologie – Zarządzanie”.

Program 10. Forum Inwestycyjne (24-25 kwietnia) składało się z kilkudziesięciu wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów, prezentacji oraz raportów. W konferencji udział brało ponad 400 gości z kilkunastu krajów Europy i Azji – reprezentanci świata biznesu, polityki oraz nauki, twórców startupów, przedstawicieli największych firm doradczych, sektora IT i koncernów przemysłowych.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja plenarna „Innowacyjność w gospodarce rynkowej – jak to zrobić?”. Pierwszy dzień obrad Zwieńczyła Uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla Inwestora i Inwestycji Roku.

Drugiego dnia Forum poznaliśmy laureatów konkursów Startup Award oraz Robot Show – Zbuduj swojego robota! W tym roku do konkursu startupów zgłosiło się 112 innowacyjnych firm z Polski, Ukrainy, USA oraz Słowacji. Projekty wyselekcjonowane zostały przez analityków Startup HUB Poland – Partnera Merytorycznego Forum Inwestycyjnego. Partnerem Konkursu Startup Award 2017 jest PKN ORLEN. Pula nagród wynosi 100 000 zł. Z kolei do rywalizacji w konkursie dla młodych konstruktorów – Robot Show – przystąpiło 13 zespołów studenckich i licencjackich. Honorowy Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Pula nagród wynosiła 10 000 zł.

Kapituła Konkursu, uwzględniając również głosy oddane przez publiczność, przyznała nagrodę główną i czek na 50 tys. zł. spółce SiDLY Care z Warszawy. Jest to innowacyjna firma, która inicjuje nowe trendy w telemedycynie w Polsce i Europie. SiDLY Care to innowacyjna technologia telemedyczna, pozwalająca normalnie funkcjonować rodzinom z problemami demencyjnymi, oraz w przyszłości osobom chorym na epilepsję. Przy wykorzystaniu autorskich algorytmów, oraz sieci neuronowych udało się stworzyć cały system oparty na urządzeniu wearable (pierwsza w Europie certyfikowana medycznie opaska telemedyczną) i zdalnym monitoringu parametrów życiowych. Niezależnie od miejsca pobytu chorego, jego opiekun ma stały podgląd na parametry życiowe podopiecznego i odbiera sygnały alarmowe: sos, upadek, przekroczenie strefy. Technologia została doceniona przez europejskich i izraelskich ekspertów zyskując wiele wyróżnień i coraz więcej klientów.

Zwycięzcą Konkursu Robot Show 2017 został Robot Podwodny „Wiatka” zespołu konstruktorskiego spółki Bisonte, spin-offa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w składzie: Sebastian Dawid Olędzki, inż. Jakub Grabek, inż. Łukasz Sadowski. Opiekunami naukowymi są dr Wiesław Olędzki oraz dr inż. Daniel Prusak." Unikalne właściwości robota (bardzo duży udźwig i modułowość konstrukcji) pozwalają mu wykonywać prace zarezerwowane dotychczas dla nurków, a będące niebezpieczne bądź trudne z uwagi na szczególne warunki danego zbiornika wodnego takie jak zanieczyszczenie i duże prędkości przepływu wody. W porównaniu do innych robotów podwodnych, „Wiatka” oferuje daleko idącą modułowość, dotyczącą możliwego do zamontowania wyposażenia. uwagi na możliwość kontroli położenia środka jej masy w bardzo dużym zakresie. Cechą wyjątkową w skali światowej jest ich zewnętrzny montaż i neutralna pływalność, co pozwala na dowolne zwiększanie ich ilości bez zmniejszania możliwego do zabrania ładunku.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/x-forum-inwestycyjne-2017/poznalismy-laureatow-konkursow-startup-award-2017-i-robot-show-2017

 

 

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. „Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2017r. Wzięło w niej udział 35 osób. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusza Cygnara oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj oraz delegat Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Dobosz, pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycyjnych.

Gość specjalny konferencji Pan mgr inż. Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy wygłosił referat pt. „Problem zabezpieczenia śladów rzeczowych na miejscu zdarzeń drogowych w kontekście ich dalszego wykorzystania na etapie technicznej rekonstrukcji ich przebiegu”. W bardzo interesujący sposób przedstawił znaczenie śladów wypadku drogowego na miejscu zdarzenia pod kątem ich wykorzystania przez prokuraturę i sąd. Wykład poparł sporą ilością dokumentacji fotograficznej a także zaprezentował dwa filmy przedstawiające moment zdarzenia drogowego, które zarejestrowały kamery samochodowe.

Wykłady plenarne wygłosili: dr Aldona Wota, dr inż. Tomasz Kądziołka, dr hab. inż. Jerzy Langman, prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis.

Studenci wygłosili referaty między innymi na temat mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz problemy związane z ekologią w pojazdach. Nie zabrakło także referatów poruszających problemy współczesnego przemysłu.

 

 

W dniu 13 kwietnia 2017r. studenci kierunku Mechatronika w ramach zajęć wyjazdowych zapoznali się z organizacją i przebiegiem produkcji w zakładach DELFO Polska S.A. oraz Fiat Chrysler Automobiles Poland w Tychach – jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie. W fabryce z uwagi na prowadzone uzgodnienia programu dalszej współpracy z wymienionymi zakładami, Studentów przywitał JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz Dyrektor Instytutu Technicznego, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

W czasie trwania zajęć studenci poznali wszystkie etapy nowoczesnej produkcji samochodu osobowego – od formatowania arkusza blachy po gotowe pojazdy. W dniu wizyty program produkcyjny obejmował dwa modele w kilku wersjach wyposażenia tj. Fiat 500 oraz Lancia Ypsilon. Nowoczesne technologie i wysoki poziom organizacji procesu produkcyjnego sprawiają, że co około 35 sekund z linii montażowej zjeżdża nowy samochód.

DELFO Polska S.A. zajmuje się tłoczeniem elementów karoseryjnych. Zakład dysponuje kilkunastoma liniami pras karoseryjnych „ciężkich” do wartości nacisku 1200 ton oraz prasą transferową o nacisku 2000 ton. Linie pracują w rytmie trzyzmianowym przy kilku zazbrojeniach podczas jednej zmiany, dostarczając gotowe elementy dla modeli grupy Fiat Chrysler Automobiles oraz Forda, Audi i BMW. Szczegóły produkcji i tajniki zarządzania przedsiębiorstwem w wykładzie przedstawił Dyrektor, mgr inż. Mirosław Malinowski.
Zrobotyzowane linie zgrzewalnicze i spawalnicze zapewniają najwyższą precyzję i jakość wykonania elementów karoseryjnych. Duże zainteresowanie Studentów wzbudziła prezentacja procesu zgrzewania wstępnego karoserii Lancia Ypsilon trwającego kilkadziesiąt sekund przy jednoczesnym udziale 18 robotów posadowionych zarówno na podeście linii, słupach bocznych i konstrukcji stropowej linii zgrzewalniczej. Zagadnienia logistyki procesu produkcyjnego przejawiały się w koordynacji działań linii produkcyjnych, pracowników obsługi i utrzymania ruchu oraz kontroli jakości oraz laboratoriów wydziałowych wyposażonych w nowoczesne metody i narzędzia metrologiczne. Zaprezentowano proces kontroli jakości elementów karoseryjnych, zestawów z podmontaży zgrzewalniczych na stanowiskach Metrolasera. Sprawdzana jest nie tylko precyzja wykonania, ale na wstępie jakość dostarczanego materiału i elementów dostarczanych przez zakłady kooperujące.

Linie montażowe FCA Poland posłużyły, jako przykład organizacji pracy oraz automatycznego, bezobsługowego systemu dostarczania części i podzespołów na stanowiska pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że na jednej linii produkcyjnej wytwarzane są samochody różnych modeli i w każdej możliwej wersji wyposażenia, co wymaga precyzyjnej organizacji pracy setek ludzi, robotów i automatycznych systemów transportowych.

Opiekunami studentów byli: prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, mgr inż. Kazimierz Górka, mgr inż. Tadeusz Kantor, mgr Lucjan Guśtak, pracownicy dydaktyczni Instytutu Technicznego.

 

 

 

W dniach 01 oraz 03 kwietnia 2017 r. w Instytucie Technicznym PWSZ, odbyły się prelekcje na temat zagadnień związanych z jedną z metod pozyskiwania energii odnawialnej – Fotowoltaiką.

Prelekcje przeprowadził przedstawiciel firmy – SOLGRO POLSKA z Paszyna k. Nowego Sącza Pan mgr inż. Krzysztof Kuberski.

Tematyka, jaką poruszał prowadzący dotyczyła takich zagadnień jak: podstawy fotowoltaiki, wykorzystanie fotowoltaiki na świecie, rynek fotowoltaiczny w Polsce i na świecie, modelowanie prostego systemu PV.

W prelekcjach uczestniczyli studenci studiów niestacjonarnych jak również stacjonarnych kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Informatyka oraz wykładowcy Instytutu Technicznego PWSZ.

Prelekcje miały na celu przybliżenie tematyki związanej z fotowoltaiką, w odniesieniu do zapotrzebowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

Było to już kolejne spotkanie w Instytucie Technicznym poświęcone temu zagadnieniu.

 

W dniu 31 marca 2017 roku Absolwenci Instytutu Technicznego odebrali z rąk dr Haliny Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja, Dyrektora Instytutu Technicznego i dr inż. Anny Kochanek, zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego dyplomy ukończenia studiów inżynierskich.

Studia na kierunkach mechatronika, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2016/2017 ukończyło 150 osób. Część z nich kontynuuje naukę w Instytucie Technicznym na studiach drugiego stopnia, a tytuł magistra uzyska już w 2018 roku.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością, dr Tomasz Cisoń, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz, zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia.

Następnie Absolwenci przyjęli życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym od Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok oraz prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja, Dyrektora Instytutu Technicznego. Przemawiający zachęcali do dalszego rozwoju naukowego, szczególnie podkreślano rolę absolwentów kierunków technicznych w gospodarce i lepszy start na rynku pracy, jaki daje ukończenie studiów inżynierskich.

Listy gratulacyjne dla najlepszych absolwentów otrzymali:

  • inż. Danuta Kamińska - Ekoenergetyka
  • inż. Roman Sierotowicz - Ekoenergetyka
  • inż. Marcin Duda - Informatyka Stosowana
  • inż. Agnieszka Duda - Inżynieria produkcji żywności
  • inż. Łukasz Lichoń - Inżynieria mechaniczna
  • inż. Adrian Grybel - Mechatronika pojazdów samochodowych
  • inż. Michał Stępień - Mechatronika pojazdów samochodowych
  • inż. Wojciech Sobczak - Mechatronika stosowana

 

 

 

W dniach 13-17.02.2017 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017”, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Nowym Sączu. Wzięło w niej udział około pięćdziesięciu naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji i USA. Koordynacją współpracy naukowej w zakresie tej konferencji zajmował się dr hab. Zenon Jabłoński - kierownik Zakładu Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. Prelegentem z ramienia naszej uczelni był dr Grzegorz Surówka. Konferencja dotyczyła teorii i aplikacji metod uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://tfml.gmum.net/

 

 

W dniu 24.01.2017 r. zostały zorganizowane zajęcia terenowe dla studentów Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu w Spółce NOVA, na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

W zajęciach udział wzięli studenci I roku studiów stacjonarnych, magisterskich, kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność: Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach przedmiotu: Ekologistyka.

Tematem zajęć było: "Funkcjonowanie logistycznie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na podstawie technologii stosowanych w Spółce NOVA".

Zajęcia były podzielone na dwie części.

W pierwszej części którą prowadził Pan mgr Tadeusz Jasiński – Dyrektor ds. technicznych w Spółce NOVA, studenci zostali zapoznani z historią Spółki, rozbudową Zakładu, dywersyfikacją obszarów działania oraz procesami unieszkodliwiania i odzysku odpadów stosowanych w Zakładzie.

Drugą część zajęć, prowadził Pan dr inż. Józef Ciuła, pracownik Spółce NOVA a także wykładowca PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Techniczny.

Studentom została zaprezentowana instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego, instalacja "Bio innovation" oraz instalacji fotowoltaiczna.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z systemami logistycznymi funkcjonującymi w Zakładzie, procesami przygotowania odpadów do recyklingu, oraz technologiami przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W zajęciach wyjazdowych wzięła udział także Pani dr Monika Golonka, wykładowca PWSZ - IT.

 

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Instytucie Technicznym miało miejsce wydarzenie pt. Dzień Jakości Kształcenia.

W organizowanych w tym dniu spotkaniach z udziałem władz Instytutu, uczestniczyli zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci.

Studenci mieli możliwość oddania głosu na najlepszego dydaktyka, a także zgłoszenie pomysłu na zmiany służące poprawie jakości kształcenia, które powinny zostać wdrożone w ich opinii w Instytucie Technicznym.

Przeprowadzone zostały także rozmowy na temat bieżących spraw związanych z Instytutem w kwestiach studenckich oraz pomysłów na dalszy rozwój naszej placówki.

 

W dniu 10 stycznia 2017 r. na terenie Instytutu Technicznego, odbyło się szkolenie dla studentów stacjonarnych I roku, Inżynieria i Zarządzanie Produkcji, specjalność, Technologie Produkcji i Eksploatacja Systemów Technicznych, które przeprowadził właściciel firmy Qual-ISO z Nowego Sącza, Pan mgr inż. Marcin Sułkowski.

Tematem szkolenia były: Praktyczne aspekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach wg normy ISO 14001:2015.

Firma Qual-ISO od 2004 roku specjalizuje się w szkoleniach i wdrożeniach Systemów Zarządzania Jakością, Systemów Środowiskowych oraz specjalistycznych systemach dla branży spożywczej, medycznej i kosmetycznej. W trakcie spotkania studenci zostali zapoznani z aspektami wdrażania, funkcjonowania i certyfikowania systemu zarządzania środowiskowego na podstawie nowej wersji normy PN-EN ISO 14001:2015-09 , która weszła w życie 15 września 2015 roku. Prowadzący przedstawił zmiany które wprowadza nowa norma oraz na przykładzie wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w konkretnych przedsiębiorstwach przedstawił aspekty praktyczne funkcjonowaniu systemu.

Studenci obecni na szkoleniu na zakończenie semestru, otrzymają od firmy Qual-ISO, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.