Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 06 marca 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 06 marca 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym,
pokój nr 1.14 w terminie do 06 marca 2018 roku w godzinach pracy biura projektu
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).