W dniu 25 października 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Browaru Żywiec, należącego do Grupy Żywiec S.A. odbyły się dwie wizyty studyjne, w której uczestniczyli studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Wizyty studyjna zorganizowane została dla 2 grup studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Dla uczestników projektu wizyta była okazją poznania praktycznego aspektu funkcjonowania zakładu. Cennym doświadczeniem dla studentów była możliwość zobaczenia nowoczesnej i zautomatyzowanej warzelni, fermentowni, hali filtrów czy rozlewni piwa butelkowego i puszkowego. Studentów oprowadzali pracownicy Grupy Żywiec S.A , którzy bardzo ciekawie i obszernie wyjaśniali procesy, opowiadali o technologiach produkcyjnych stosowanych w browarze.

Możliwość poznania historii żywieckiego browaru, jego współczesności, uzyskania odpowiedzi na szereg pytań w trakcie wizyty, bez wątpienia istotnie wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat funkcjonowaniu zakładu.