W dniu 22 listopada 2018 r. studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. w Solinie. Wizyta została zorganizowana dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. Elektrownia składa się z 4 hydrozespołów o łącznej mocy instalowanej ok. 200 MW. Zapora piętrząca w Solinie jest zaporą betonową typu ciężkiego z poszerzonymi fugami dylatacyjnymi. Jest najwyższą zaporą w kraju o maksymalnej wysokości 82,0 m. Podczas wizyty, Studenci pod kierunkiem doświadczonego pracownika elektrowni, mieli okazję zwiedzenia wnętrza tego największego obiektu hydrotechnicznego w Polsce. Zobaczyli halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn i turbin a także 2 galerie. Jedną z galerii Studenci zeszli około 5 m poniżej dna zbiornika, gdzie mieli możliwość poznania zasad wznoszenia poszczególnych sekcji czy instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych. Natomiast w drugiej galerii mieli możliwość zobaczenia jednej ze 28 szczelin pomiędzy najwyższymi sekcjami zapory – fugi oszczędnościowej – czyli szczeliny ciągnącej się, aż do korony zapory.

Możliwość zwiedzenia obiektu oraz przekazana wiedza przez doświadczonego pracownika elektrowni niewątpliwe pozwoliła studentom bardziej racjonalnie spojrzeć na istotę funkcjonowania elektrowni wodnej w Solinie.

Surowy zakaz fotografowania w zakładzie, niestety nie pozwala podzielić się wrażeniami z wizyty.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr Monika Golonka