W dniu 14 grudnia 2017 r. studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Cedrob S.A. w Niepołomicach. Wizyta została zorganizowana dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Firma Cedrob S. A. w Niepołomicach specjalizuje się w produkcji mięsa drobiowego. Studenci mieli okazję zapoznać się z technologią przetwórstwa drobiu. Ubój drobiu odbywa się na automatycznej linii uboju, natomiast rozbiór na półautomatycznej linii dzielenia drobiu. Po części teoretycznej przeprowadzonej przez kierownika ds. produkcji, studenci mogli następnie zaobserwować pracę zakładu. Uczestnicy projektu zwiedzili dział produkcyjny, w którym odbywa się obróbka

Dnia 7 grudnia 2017 roku, 30 studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu wraz z nauczycielami akademickimi Instytutu Technicznego (dr Aldona Wota, dr inż. Józef Ciuła) uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do firmy Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. w Czechowicach Dziedzicach. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Firma Hewalex jest producentem i dostawcą systemów grzewczych wykorzystujących energię słoneczną. Studenci w ramach wizyty, pod opieką przeszkolonego pracownika firmy, zwiedzili linię produkcyjną kolektorów słonecznych, w tym zapoznali się z zaawansowanymi technologiami w zakładzie, między innymi łączenia absorberów: zgrzewanie ultradźwiękowe i spawanie laserowe. Studenci mieli także możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła przeznaczonymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.

Instytut Techniczny współpracuje z firmą Hewalex. Dzięki współpracy i możliwości poznania przez studentów, zwłaszcza aspektu praktycznego funkcjonowania firmy, wizyta niewątpliwie przyczyniła się nie tylko do zgłębienia wiedzy przez uczestników projektu, ale także do nabycia praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakaz fotografowania na terenie zakładu, niestety nie pozwala podzielić się pełnymi informacjami wizualnymi z wizyty w firmie, która posiada długoletnie doświadczenie w produkcji kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Józef Ciuła

 


W dniu 28 listopada 2017 roku, grupa studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyła w wizycie studyjnej, w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania jednej z najnowszych i najnowocześniejszych instalacji do termicznego przekształcania odpadów w kraju. Od grudnia 2015 roku instalacja wytwarza ciepło i prąd z odpadów komunalnych. Roczna wydajność obiektu wynosi 220 tys. ton. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii (BAT – Best Available Techniques), zapewniając zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

W ramach wizyty, studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca Ekospalarni, poznać szczegóły związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, obserwować przywóz i rozładunek odpadów w hali rozładunkowej do bunkrów, śledzić działania operatora chwytaka poruszającego się na podwieszonej suwnicy czy przyjrzeć się pracy głównej dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Studentów oprowadzał doświadczony pracownik dysponujący wiedzą z zakresu nowoczesnego i przyjaznego środowisku sposobu pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, który w sposób bardzo interesujący wyjaśniał zagadnienia związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowaniem pozostałości po spalaniu, wymaganiami prawnymi dotyczących funkcjonowania i lokalizacji instalacji czy zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji.

Wizyta na terenie Ekospalarni, poznanie rozwiązań technologicznych, niewątpliwie w istotny sposób wzbogaciło wiedzę uczestników projektu na temat przyjaznego dla środowiska odzysku energii zawartej w odpadach. W procesie spalania produkowana jest w procesie kogeneracji zarówno energia elektryczna jak i cieplna. Przy czym, w znacznej części energia uzyskana w procesie termicznego przekształcania odpadów uznawana jest za energię odnawialną.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Grzegorz Przydatek

 

 

Dodatkowa rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 9 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 9 listopada 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.15 w terminie do 9 listopada 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu
do Uczelni).

baner eu

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Do pobrania:

Ogłoszenie zapoznawcze

Regulamin wyboru wykonawców trenerów uczelnianych

Załącznik nr 1 WNIOSEK rekrutacyjny

baner eu

W dniu 17 października 2017 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Browaru Żywiec, należącego do Grupy Żywiec S.A. odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Wizyta studyjna zorganizowana została dla 30 osobowej grupy studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Dla uczestników projektu wizyta była okazją poznania praktycznego aspektu funkcjonowania zakładu. Cennym doświadczeniem dla studentów była możliwość zobaczenia nowoczesnej i zautomatyzowanej warzelni, fermentowni, hali filtrów czy rozlewni piwa butelkowego i puszkowego. Studentów oprowadzał wieloletni pracownik zakładu zajmujący się procesami technologicznymi, który bardzo ciekawie i obszernie wyjaśniał procesy, opowiadał o technologiach produkcyjnych stosowanych w browarze.

Możliwość poznania historii żywieckiego browaru, jego współczesności, uzyskania odpowiedzi na szereg pytań w trakcie wizyty, bez wątpienia istotnie wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat funkcjonowaniu zakładu.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr Monika Golonka

 

 

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 11 października 2017 roku

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 11 października 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.15 w terminie do 11 października 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

baner eu

27 kwietnia zakończyło się szkolenie certyfikowane Prince2 Foundation - Zarządzenie projektami w zakresie m.in.: planowania, prowadzenia i oceniania efektywności projektów, w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.

W szkoleniu, kończącym się egzaminem, wzięli udział studenci biorący udział w projekcie pn. „Kompetentny inżynier”. Szkolenie cieszyło się w czasie rekrutacji bardzo dużą popularnością, między innymi ze względu na szansę zdobycia nowej, cennej wiedzy oraz międzynarodowego certyfikatu, znacząco zwiększającego start do kariery po zakończeniu studiów inżynierskich w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej realizuje projekt pn. „Kompetentny inżynier”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Instytutu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do wzrostu praktycznych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, technicznych i informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 697 716 zł z czego dofinansowanie wynosi 642 463,20 zł.

Uczestnikami projektu mogą być studenci stacjonarni kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Od roku 2017 do lutego 2019 pomocą zostanie objętych co najmniej 160 studentów.

baner eu

Trwają zajęcia warsztatowe i projektowe w ramach realizacji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

W czasie trwania projektu, zaplanowano realizację następujących zajęć:

Zajęcia warsztatowe:

  • Zarządzanie czasem,
  • Wystąpienia i prezentacje publiczne,
  • Radzenie sobie ze stresem,
  • Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej,
  • „Uwierz w siebie”.

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej:

  • Kosztorysowanie dla inżyniera,
  • CATIA,
  • Druk 3D.

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej realizuje projekt pn. „Kompetentny inżynier”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Instytutu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do wzrostu praktycznych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, technicznych i informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 697 716 zł z czego dofinansowanie wynosi 642 463,20 zł.

Uczestnikami projektu mogą być studenci stacjonarni kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Od roku 2017 do lutego 2019 pomocą zostanie objętych co najmniej 160 studentów.

 

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.16 w terminie do 31 marca 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników projektu:

- Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

- Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (rok 2015/2016).

- Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

- Oświadczenie uczestnika Projektu.

- Oświadczenie kandydata do udziału w Projekcie.

- Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30–15.30.

 

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie do udziału

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu