Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 w Instytucie Technicznym PWSZ

Nazwiska 5 najwyżej ocenionych nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w roku akademickim 2019/2020:

Lp.

Nauczyciel

Średnia ocena

Liczba ankiet do wypełnienia

Liczba ankiet wypełnionych

Odsetek wypełnionych ankiet

1

Madej Wiesław, dr

2,95

389

108

28%

2

Opoka Kazimierz, mgr

2,94

124

76

61%

3

Ciuła Józef, dr

2,92

598

219

37%

4

Cyklis Piotr, prof.

2,9

250

101

40%

5

Jurkowski Sławomir, mgr

2,89

631

266

42%

Lista 3 najwyżej ocenionych lektorów w IT 2019/2020:

Lp.

Nauczyciel

Średnia ocena

Liczba ankiet do wypełnienia

Liczba ankiet wypełnionych

Odsetek wypełnionych ankiet

1

Kucharska Monika, mgr

2,94

65

32

49%

2

Śmiałek Magdalena, mgr

2,91

146

48

33%

3

Duło Marek, mgr

2,89

148

86

58%

Lista 3 najwyżej ocenionych nauczycieli wychowania fizycznego w IT 2019/2020:

Lp.

Nauczyciel

Średnia ocena

Liczba ankiet do wypełnienia

Liczba ankiet wypełnionych

Odsetek wypełnionych ankiet

1

Maliszewska Elżbieta, mgr

2,91

323

119

37%

2

Jasielec Janusz, mgr

2,77

210

137

65%

3

Zając Dawid, mgr

2,68

83

49

59%

 

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Technicznym PWSZ

Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2018/2019

Cel ankietyzacji:

Poznanie opinii na temat pracy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Termin przeprowadzenia ankiety:

Proces ankietyzacji rozpoczęto po zakończeniu zimowej sesji zaliczeniowej.

Tryb ankietowania:

Ankietyzacja była realizowana w systemie elektronicznym za pośrednictwem aplikacji Wirtualny Dziekanat.

Ankieta zawierała pytania dotyczące:

 1. Umiejętności przekazywania wiedzy (jasność, przystępność).
 2. Umiejętności zainteresowania studenta treściami przedmiotu.
 3. Komunikatywności na zajęciach planowych i konsultacjach.
 4. Stosunku do studentów.
 5. Oceniania zgodnie z wcześniej ustalonymi wymaganiami.
 6. Terminowości odbywania zajęć.

Przy badaniu nauczycieli akademickich zastosowano skalę ocen od 0 do 3, gdzie ocena 0 była oceną najniższą, a ocena 3 ocena najwyższą.

Podsumowanie wyników:

 • Ocena najwyższa – 3,00
 • Ocena średnia – 2,71
 • Ocena najniższa – 1,67

Oceniono pracę 90 nauczycieli w Instytucie Technicznym. Liczba osób, które uzyskały ocenę 5,0 z wynikami w przedziale od 2,40 do 3,00 wyniosła 82, natomiast ocenę 4,0 mieszczącą się w przedziale 1,67 – 2,39 liczba osób wyniosła 8. 

Wykaz najlepszych ocen ankietyzacji nauczycieli w Instytucie Technicznym przy zachowaniu co najmniej 30% próby badawczej;

 1. Wynik 2,96 pkt otrzymały 2 osoby
 2. Wynik 2,95 pkt otrzymała 1 osoba
 3. Wynik 2,92 otrzymała 1 osoba
 4. Wynik 2,91 otrzymała 1 osoba

 

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Technicznym PWSZ

OCENA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU TECHNICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Średnia ocena nauczycieli prowadzących zajęcia w INSTYTUCIE TECHNICZNYM PWSZ w Nowym Sączu w ramach trzech kierunków kształcenia (Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji ) wyniosła najwyższa 3,00, a najniższa 1,48.

Przy badaniu nauczycieli akademickich zastosowano skalę ocen od 0 do 3, gdzie ocena 0 była oceną najniższą, a ocena 3 oceną najwyższą.

Wyniki ankiety dotyczące pięciu najwyżej ocenionych nauczycieli  akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w INSYTUCIE TECHNICZNYM

L.p.

Nauczyciel akademicki

Średnia ocena

1

Prof. dr hab.inż. Kurytnik Igor

2,99

2

Dr inż. Kochanek Anna

2,94

3

Mgr inż. Gustak Lucjan

2,93

4

Mgr inż. Kantor Tadeusz

2,88

5

Dr Grzegorz Litawa

2,88

 

Wyniki ankiety dotyczące trzech najwyżej ocenionych lektorów prowadzących zajęcia w INSTYTUCIE TECHNICZNYM

L.p.

Nauczyciel akademicki

Średnia ocena

1

Kumkowska – Czyżkiewicz Elżbieta

2,91

2

Gawlik Zofia

2,82

3

Śmiałek Magdalena

2,74

 

 

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w Instytucie Technicznym PWSZ

 • Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IT: 2,98
 • Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IT: 2,79
 • Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IT: 2,0
 • Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IT: 2,97
 • Średnia ocena uzyskana przez lektorów IT: 2,75
 • Najniższa ocena uzyskana przez lektora IT: 2,26

 

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 w Instytucie Technicznym PWSZ

Wyniki ankietyzacji wykładowcy semestr zimowy 2016/2017

Guśtak Lucjan, mgr inż.

2,98

Cieślikowski Bogusław, prof. clr hab. inż.

2,97

Ciuła Józef, dr inż.

2,97

 Wyniki ankietyzacji lektoraty semestr zimowy 2016/2017

Bogacz Dania, mgr

2,97

Kucharska Monika, mgr

2,90

Śmiałek Magdalena, mgr

2,87

 

 

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie Technicznym PWSZ

 

mt letni 15 16

 

zip letni 15 16

 

is letni 15 16

Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie Technicznym PWSZ

(Ocena prowadzona jest w skali od 0 do 3 punktów na podstawie ankiet studentów, zgromadzonych za pośrednictwem aplikacji Wirtualny Dziekanat z poszanowaniem zasady anonimowości i poufności. Zebrane opinie i oceny przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia w Instytucie Technicznym oraz stanowią istotny element oceny pracy nauczycieli akademickich oraz samooceny każdego z kierunków prowadzonego w Instytucie Technicznym).

 

Podsumowanie wyników dla kierunku MECHATRONIKA:

Liczba ocenionych nauczycieli akademickich: 48
Odsetek wypełnionych ankiet: 52%
Średnia ocena: 2,69
Najwyższa ocena: 2,95
Najniższa: 2,18

tab1

 

Podsumowanie wyników dla kierunku INFORMATYKA:

Liczba ocenionych nauczycieli akademickich: 25
Odsetek wypełnionych ankiet: 66%
Średnia ocena: 2,57
Najwyższa ocena: 2,88
Najniższa: 1,6

tab3

 

Podsumowanie wyników dla kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I i II STOPNIA:

Liczba ocenionych nauczycieli akademickich: 63
Odsetek wypełnionych ankiet: 61%
Średnia ocena: 2,67
Najwyższa ocena: 2,99
Najniższa: 1,94

tab5

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Ocena zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów.

 

Ranking najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:


Zarządzanie i inżynieria produkcji, I i II stopień

LP
prowadzący
Wynik ankiety
1
Biel Anna, lek. m
3,00
2
prof. dr hab. inż. Karpiński Mikołaj
3,00
3
mgr inż. Jurkowski Sławomir
3,00
4
dr inż. Kochanek Anna
2,98
5
prof. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski
2.97

 

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,99
 • ocena średnia: 2,63
 • ocena najwyższa: 3,00

Odsetek wypełnionych ankiet: 52%
 

Informatyka

LP
prowadzący
Wynik ankiety
1
dr hab. Jabłoński Zenon
3,00
2
mgr Maliszewska Elżbieta
3,00
3
dr inż. Batko Bogdan
2,95
4
mgr Kożuch Anna
2,87
5
mgr Litawa Grzegorz
2,83

 

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka:

 • ocena najniższa: 1,89
 • ocena średnia: 2,54
 • ocena najwyższa: 3,00

Odsetek wypełnionych ankiet: 50%


Mechatronika

LP
prowadzący
Wynik ankiety
1
mgr Kucharska Monika
3,00
2
Biel Anna, lek. m
3,00
3
mgr Chyla Jadwiga
2,95
4
dr inż. Janisz Karina
2,94
5
mgr inż. Wójcik Józef
2,93

 

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechatronika, stopień I:

 • ocena najniższa: 0,97
 • ocena średnia: 2,73
 • ocena najwyższa: 3,00

Odsetek wypełnionych ankiet: 42%
 

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Ocena zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów.

Ranking najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:

 

zip2

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,66
 • ocena średnia: 2,62
 • ocena najwyższa: 3,00

 

is

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka:

 • ocena najniższa: 1,14
 • ocena średnia: 2,60
 • ocena najwyższa: 2,98

 

mt

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechatronika, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,67
 • ocena średnia: 2,70
 • ocena najwyższa: 3,00

Wyniki ankietyzacji – za semestr letni 2013/2014 (nauczyciele akademiccy IT)

wyniki nauczycieleit 13 14

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 przez nauczycieli Instytutu Technicznego

Badania ankietowe były prowadzone z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości i poufności badań. Proces ankietyzacji rozpoczęto po zakończeniu sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej. Ocenę zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów. Średni wynik oceny studenckiej pracowników Instytutu: 2,61

Ranking TOP 5 najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:

zip1 1

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechatronika, stopień I:

 • ocena najniższa: 2,17
 • ocena średnia: 2,60
 • ocena najwyższa: 2,91

zip1 1

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień I:

 • ocena najniższa: 2,05
 • ocena średnia: 2,60
 • ocena najwyższa: 2,92

zip2

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień II:

 • ocena najniższa: 2,15
 • ocena średnia: 2,71
 • ocena najwyższa: 2,91

is

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka:

 • ocena najniższa: 1,68
 • ocena średnia: 2,64
 • ocena najwyższa: 2,95

 

Opracowane wyniki są jednym z elementów systemu oceny pracy kadry dydaktycznej oraz stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są też uwzględniane w raporcie samooceny każdego kierunku studiów prowadzonego w instytucie.

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 przez nauczycieli Instytutu Technicznego

Badania ankietowe były prowadzone z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości i poufności badań. Proces ankietyzacji rozpoczęto po zakończeniu sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej.

Ocena zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów. Średni wynik oceny studenckiej pracowników Instytutu: 2,63.

Ranking TOP 5 najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:

top5

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechatronika, stopień I :

 • ocena najniższa: 2,22
 • ocena średnia: 2,66
 • ocena najwyższa: 2,99

zipi

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,88
 • ocena średnia: 2,58
 • ocena najwyższa: 3,0

zipii

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień II:

 • ocena najniższa: 2,3
 • ocena średnia: 2,7
 • ocena najwyższa: 2,96

is

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka:

 • ocena najniższa: 2,38
 • ocena średnia: 2,69
 • ocena najwyższa: 2,95

 

Opracowane wyniki są jednym z elementów systemu oceny pracy kadry dydaktycznej oraz stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Wyniki ankiet są też uwzględniane w raporcie samooceny każdego kierunku studiów prowadzonego w instytucie.

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przez nauczycieli Instytutu Technicznego

Badania ankietowe były prowadzone z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości i poufności badań. Proces ankietyzacji rozpoczęto po zakończeniu sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej i zakończono 28.02.2013 r. Ocenę zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów. Średnia frekwencja wyniosła 70,1 %.

 

lista5

 

Ranking TOP 5 najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:

 

mt22

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechatronika, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,55
 • ocena średnia: 2,54
 • ocena najwyższa: 3

is

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka:

 • ocena najniższa: 1,52
 • ocena średnia: 2,48
 • ocena najwyższa: 2,86

zip

Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień I:

 • ocena najniższa: 1,96
 • ocena średnia: 2,59
 • ocena najwyższa: 2,89

zipii

 • Oceny z ankiet studenckich dotyczących nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku ZIP, stopień II:
 • ocena najniższa: 2,18
 • ocena średnia: 2,56
 • ocena najwyższa: 3

 

Opracowane wyniki są jednym z elementów systemu oceny pracy kadry dydaktycznej oraz stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są też uwzględniane w raporcie samooceny każdego kierunku studiów prowadzonego w instytucie.

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Szanowni Studenci,

Dziękuję za wypełnienie ankiet dotyczących zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Badania ankietowe były prowadzone z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości i poufności badań.

Proces ankietyzacji zakończono 15.11.2012 r.

Średnia frekwencja na poszczególnych kierunkach studiów wyniosła:

Mechatronika stacjonarne: 63,85 %Mechatronika niestacjonarne: 26,07 %Zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne: 65,83 %Zarządzanie i inżynieria produkcji, niestacjonarne: 42,01 %Informatyka, stacjonarne: 52,88 %Informatyka, niestacjonarne: 49,80 %

Ocenę zajęć dydaktycznych prowadzona była w skali od 0 do 3 punktów.

Ranking TOP 5 najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich Instytutu Technicznego w ramach każdego kierunku przedstawia się następująco:

 

Mechatronika

mechatronika

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

zip

 

Informatyka

 is

 

Opracowane wyniki są jednym z elementów systemu oceny pracy kadry dydaktycznej oraz stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są też uwzględniane w raporcie samooceny każdego kierunku studiów prowadzonego w instytucie.

Wobec zgłoszonych przez Państwo uwag i zastrzeżeń podjęto działania naprawcze: rozmowy wyjaśniające, dodatkowe hospitacje zajęć, opracowanie szczegółowych konspektów zajęć, korekta metod dydaktycznych.

Wyniki badania ankietowego dot. zajęć realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012

Ankiety miały charakter anonimowy. Proces ankietyzacji zakończono 11.04.2012 r. Średnia frekwencja udziału w ankietyzacji studentów Instytutu Technicznego wyniosła 62%. Średnia ocena pracowników podlegających ankietyzacji wyniosła 4,45; najwyższa 4,93, a najniższa 3,01.

Najwyżej ocenili Państwo nauczycieli akademickich (kolejność alfabetyczna): mgr inż. Wojciech Chronowski, dr inż. Karina Janisz, dr Zenon Jabłoński, mgr inż. Jacek Kaleta, dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PWSZ.

 

 

Raport z analizy ankiet dot. badania jakości obsługi administracyjnej studentów w roku akademickim 2019/2020

Raport Sekretariat

Raport z badania opinii o pracy sekretariatu przeprowadzony w semestrze zimowym 2016/2017 w Instytucie Technicznym

 

Raport Sekretariat

Raport z badania opinii o pracy Rektoratu przeprowadzony w semestrze zimowym 2016/2017 w Instytucie Technicznym

Raport Rektorat