Decyzje Dyrektora

Decyzja nr 1 w sprawie publikowania wyników zaliczeń

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 3 w sprawie zasad opracowywania harmonogramów zajęć

Decyzja nr 4 w sprawie prowadzenia wykładów

Decyzja nr 5 w sprawie powierzania obowiązków i recenzentów prac dyplomowych oraz przeprowadzanie egzaminów dyplomowych

Decyzja nr 6 w sprawie standardów oceny prac dyplomowych, inżynierskich

Decyzja nr 7 w sprawie organizacji i zadań dotyczących promocji

Decyzja nr 8 w sprawie dokumentowania osiągania efektów kształcenia