Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0 w Instytucie Technicznym, 21–24 maja 2018 r.

W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 21-24 maja 2018 roku miała miejsce zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0, połączona z posiedzeniem roboczym Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin
- JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

 

Prof. dr hab. inż. Adam Barylski,
Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński,
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik,
Dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRZ,
Prof. dr. hab. inż. Piotr Cichosz,
Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ,
Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski,
Dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW,
Prof. Anjali DeSilva – Glasgov Caledonial University,
Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH,
Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Fiałkowski,
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik,
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol,
Prof dr hab inż. Janusz Kowal,
Prof. dr hab.inż. Krzysztof Jemielniak
Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c.,
Dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH,
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak,
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski,
Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka,
Prof. dr hab. inż. Hubert Latoś,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko,
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski,
Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz,
Dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO,
Prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski,
Prof. dr hab. inż. Wiesław Olszak,
Prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski,
Dr hab. inż. Mirosław Pajor,
Prof. dr hab. Inż. Marian Partyka,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka,
Dr hab. inż. Bartosz Powałka,
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski,
Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PWSZ,
Prof. Joel Rech – University of Lyon France,
Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek,
Dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚW,
Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp,
Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski,
Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Roman Staniek,
Dr hab. inż. Roman Stryczek, prof. ATH,
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek,
Prof. dr hab. inż. Edward Wantuch,
Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski, Dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala,
Prof. dr hab. inż. Jan Żurek.

Tematyka Konferencji

  • Innowacyjne procesy i systemy wytwarzania: obróbka skrawaniem, szlifowanie, obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM), metody hybrydowe, obróbka plastyczna i odlewnictwo, metody wytwarzania przyrostowego.
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów produkcyjnych – roboty autonomiczne.
  • Symulacje: materiałów, produktów, procesów i systemów produkcyjnych.
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji: sztuczna inteligencja, masowa indywidualizacja, pozioma/pionowa integracja softwarowa, przemysłowy internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, korporacyjne platformy chmurowe.
  • Gospodarka energią i odpadami w Przemyśle 4.0.
  • Bionika – jako źródło innowacji w Przemyśle 4.0.

W programie uroczystego otwarcia Konferencji znalazły się następujące referaty inauguracyjne:

- 20 lat PWSZ w Nowym Sączu – dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

- Biological inspirations in manufacturing processes - Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

- Podróż do mikroświata – dr hab. inż. Stanisław Pytel.

- Hybrid manufacturing processes as an integral part of Production/Manufacturing 4.0. - Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik.

W obradach sesji referatowych udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni akademickich, m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wygłoszono 27 referatów, inspirowanych zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej problematyki związanej z czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0). Prelegenci prezentowali najnowsze wyniki badań, propozycje praktycznych rozwiązań w dziedzinach przez siebie badanych, co umożliwiało twórczą dyskusję będącą rozwinięciem omawianych tematów.

Sesja I

Sesja II

Jako jeden z punktów przewidzianych przez organizatorów znalazła się wizyta techniczna w firmie Wiśniowski, która na rynku nowosądeckim wysuwa się na pozycję lidera w zakresie nowoczesnego wytwarzania.

 

Szczególne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji Konferencji kierujemy do:

sposor przemysl40

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemysł i systemy transportowe, 19–21.04.2018 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2018 we Lwowie. W konferencji udział wzięło ponad trzydzieści osób z Polski i Ukrainy. Uczestnicy konferencji zakwaterowani byli w hotelu Древній Град. Kompleks hotelowy znajduje się na terenie lwowskiego lasu, a pokoje wyposażone są w stylu rustykalnym.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się obrady podzielone na sesje tematyczne. W ramach pierwszej sesji autorzy prezentowali referaty związane z budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz samochodów. Druga sesja dotyczyła najnowszych metod produkcji elementów maszyn oraz wykorzystania nowych materiałów konstrukcyjnych. W trzeciej sesji autorzy przedstawiali przykłady wykorzystania narzędzi analitycznych oraz służących do modelowania.

Kolejne dni konferencji przeznaczono na zwiedzanie Lwowa i okolic z przewodnikiem. Program zwiedzania był bardzo napięty obejmował między innymi takie punkty jak: Katedra Św. Jura, wieża prochowa, pomnik Fiodorowa, cerkiew Wołoska, arsenał królewski, kościół dominikanów, pomnik Nikifora, Rynek, kamienica królewska, kamienica Czarna, katedra łacińska, kaplica Boimów, Kościół jezuitów, katedra ormiańska, dzielnica żydowska, Plac Bernardyński z kościołem Bernardynów, plac Mickiewicza, Prospekt Swobody, opera, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt, Wysoki Zamek – panorama miasta z kopca Unii Lubelskiej, przejazd do centrum: ul. Akademicka, apteka Mikulasza, Pałac Potockich, Ossolineum, poczta, park jezuicki, Uniwersytet Jana Kazimierza, Kasyno szlacheckie

Uczestnicy zwiedzali również rynek Lwowa w nocnej scenerii, a oprowadzał burmistrz miasta. Przemierzając wąskie i ciemne zakamarki miasta uczestnicy zapoznawali się z historią i kulturę miasta.

Niewątpliwą i nieoczekiwaną atrakcją było spotkanie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. W ramach krótkiego spotkania mieliśmy możliwość usłyszeć krótkiego orędzia oraz wykonać pamiątkowe fotografie. Prezydent przekazał również pozdrowienia dla Polski.

 

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. Przemysł i systemy transportowe, 19–21 kwietnia 2017 r.

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. „Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2017r. Wzięło w niej udział 35 osób. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusza Cygnara oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj oraz delegat Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Dobosz, pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycyjnych.

Gość specjalny konferencji Pan mgr inż. Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy wygłosił referat pt. „Problem zabezpieczenia śladów rzeczowych na miejscu zdarzeń drogowych w kontekście ich dalszego wykorzystania na etapie technicznej rekonstrukcji ich przebiegu”. W bardzo interesujący sposób przedstawił znaczenie śladów wypadku drogowego na miejscu zdarzenia pod kątem ich wykorzystania przez prokuraturę i sąd. Wykład poparł sporą ilością dokumentacji fotograficznej a także zaprezentował dwa filmy przedstawiające moment zdarzenia drogowego, które zarejestrowały kamery samochodowe.

Wykłady plenarne wygłosili: dr Aldona Wota, dr inż. Tomasz Kądziołka, dr hab. inż. Jerzy Langman, prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis.

Studenci wygłosili referaty między innymi na temat mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz problemy związane z ekologią w pojazdach. Nie zabrakło także referatów poruszających problemy współczesnego przemysłu.

 

 

 

 

Konferencja naukowa pt. Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017, 13–17 lutego 2017 r.

W dniach 13-17.02.2017 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017”, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Nowym Sączu. Wzięło w niej udział około pięćdziesięciu naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji i USA. Koordynacją współpracy naukowej w zakresie tej konferencji zajmował się dr hab. Zenon Jabłoński - kierownik Zakładu Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. Prelegentem z ramienia naszej uczelni był dr Grzegorz Surówka. Konferencja dotyczyła teorii i aplikacji metod uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://tfml.gmum.net/

 

 

XXV – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, 18-21 września 2016

W dniach 18-21 września 2016 roku w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyła się jubileuszowa już – XXV – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Jej tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: struktura, kinematyka i dynamika mechanizmów; synteza układów mechanicznych; modelowanie i symulacja układów mechanicznych; mechanika maszyn transportowych; dynamika, napędy i sterowanie maszyn; układy mechatroniczne; roboty i manipulatory; inżynieria biomedyczna; zastosowanie grafów w mechanice maszyn; ergonomia i układy człowiek – maszyna; a także nowe wyzwania w dydaktyce teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatronice.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c., Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego z ramienia PWSZ w Nowym Sączu – dr inż. Anna Kochanek, wicedyrektor Instytutu Technicznego, zaś gościem honorowym – prof. dr h.c. IFToMM President Marco Ceccarelli.

W spotkaniu tym wzięli udział naukowcy z wielu polskich uczelni, a wykłady plenarne wygłosili: prof. zw. dr hab. inż. J. Wojnarowski, prof. Marco Ceccarelli, prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski.

 

 

Sesja naukowa PK TMM w Instytucie Technicznym, 20 – 21 maja 2015

pktmmW dniach 20 – 21 maja 2015 roku w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się sesja naukowa Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski.

W pierwszym dniu seminarium zaproszeni goście uczestniczyli w części naukowej i wysłuchali interesujących referatów, które przedstawili

  1. Prof. zw. dr h.c. Józef Wojnarowski – Zastawka aorty, organ, czy mechanizm,
  2. Dr inż. Maria Chuchro – Przyrostowe technologie w inżynierii wytwarzania,
  3. Mgr inż. Grzegorz Koc – Prezentacja Firmy Wiśniowski.

Wieczorem uczestnicy sesji naukowej wraz z Burmistrzem Miasta Stary Sącz zwiedzali miejscowe zabytki, a w Domu Pielgrzyma „Opoka” wysłuchali wykładu prof. dr h.c. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „Modelowanie w technice i sztuce”.

21 maja dyrektor Instytutu Technicznego doc. dr inż. Marek Aleksander prezentował laboratoria IT PWSZ w Nowym Sączu. Po przerwie kawowej odbyło się posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, na którym przedstawiono bieżące sprawy i przyszłe perspektywy.
W godzinach popołudniowych odbyła się wizyta plenarna w firmie FAKRO w Nowym Sączu.

Nad organizacją i jakością konferencji czuwali: prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – Przewodniczący PK TMM PAN, dr inż. Anna Kochanek i dr inż. Tomasz Kondziołka oraz Tadeusz Sołtys i Grzegorz Juda.