56325199 2182713341816480 3672928101643321344 n

Dnia 28 marca 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się VIII Seminarium „O zdrowiu Sądeczan”, na którym poruszano m. in. zagadnienia z zakresu onkologii oraz problematyki dotyczącej zaburzeń słuchu.

W gronie panelistów znalazły się prawdziwe medyczne autorytety w tym prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Nie zabrakło również nas, studentów Instytutu Zdrowia. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem Sądeczan. Studenci kierunku ratownictwo medyczne prowadzili warsztaty z zakresu pierwszej pomocy m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdzie szczególnym zainteresowaniem cieszyło się udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom, studentki kierunku pielęgniarstwa dokonywały pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły, prowadzone przez studentów kierunku dietetyka pomiary masy i analizy składu ciała. Studenci wraz z wykładowcami uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych, co niewątpliwie przyczyniło się do wzbogacenia ich wiedzy.

Opracowała: Paulina Olszowska

 

Dnia 19.03.2019 r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, odbył się II etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

 • przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz,
 • dr n.o zdr. Halina Potok,
 • dr n. o zdr Joanna Harzowska - Szczygieł,
 • mgr Jadwiga Feluś,
 • mgr Magdalena Kwak,
 • mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy mieli za zadanie na podstawie „opisu przypadku” pacjenta wybranego losowo z następujących dziedzin pielęgniarstwa tj. pielęgniarstwa chirurgicznego, internistycznego i pediatrycznego, opracować interwencje pielęgniarskie, a następnie w formie ustnej z jak najlepszej strony zaprezentować swoją pracę przed członkami komisji .

Z pośród sześciu uczestników wyłoniono dwie finalistki: Angelikę Mordarską i Karolinę Sasak, które to będą rywalizować z innymi Uczelniami z całej Polski w etapie finałowym już 16 maja w naszej Uczelni tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Naszym zwyciężczyniom gratulujemy i już życzymy powodzenia w Finale!!!

Pozostałym studentom: Katarzynie Kozak, Beacie Porębie, Marii Piwowar i Tymonowi Klimkowi dziękujemy za udział, uzyskanie wysokich wyników i zaangażowanie. Im także gratulujemy.

Eliminacje do V Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym – Sanok 2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.03.2019 r. o godzinie 17:00 w Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, odbędą się uczelniane eliminacje do V Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym – Sanok 2019.

W eliminacjach mogą wziąć udział wszyscy studenci kierunku Ratownictwo Medyczne formując trzyosobowe zespoły. Dla każdego z nich będzie przygotowana jedna pozoracja zdarzenia na poziomie Medycznych Czynności Ratunkowych, oceniana przez komisję składającą się z wykładowców Instytutu Zdrowia. Zespół, który uzyska największą liczbę punktów będzie reprezentował naszą Uczelnię na mistrzostwach w Sanoku w dniu 25.04.2019 r.

Zgłoszenia do eliminacji należy składać w sekretariacie Instytutu Zdrowia do dnia 15.03.2019r.

Zachęcamy do udziału!

Dnia 26.02.2019 roku w Instytucie Zdrowia PWSZ odbył się I etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, podstawowa opieka zdrowotna.

Spośród uczestników wyłoniono 6 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej już w dniu 19 marca 2019 r.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok

Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

dr Dorota Ogonowska

dr Jolanta Kamińska

dr Monika Majoch

mgr Marta Olesiak

mgr Józefa Sznajder

mgr Maria Merklinger - Soma

mgr Katarzyna Kornaś - Małucha

mgr Sylwia Siekierczak

Zwycięzcami I etapu Olimpiady zostali:

Karolina Sasak

Beata Poręba

Maria Piwowar

Katarzyna Kozak

Angelika Mordarska

Tymon Klimek

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

 

 

bez tytułu

 

bez tytułu 2

 Program wsparcia dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy

KONKURS nr 1/2019 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 10 miesięcy

Miesięczna kwota stypendium – 700,00 zł

 

 

KONKURS nr 2/2019 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, spełniający wymagania określone w regulaminie:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów;

2) uzyskanie średniej ocen – co najmniej 4,7 – za dotychczasowy okres studiów;

3) uzyskanie w ostatnim semestrze studiów poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen – co najmniej 4,5.

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Stypendium jest przyznawane jednemu studentowi z każdego kierunku studiów i wszystkich poziomów kształcenia.

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach: "Dla pracownika" " lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

Miejsce i termin składania: Sekretariaty Instytutów do 21 marca 2019 r.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w

 X Międzyuczelniana Olimpiada pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

studentów III roku

kierunku PIELĘGNIARSTWO

studia I stopnia

która odbędzie się

26 lutego 2019 roku o godzinie 8.30

W AULI BUDYNKU IKF

przy ul. Kościuszki 2

 

 bez tytułu

 

Bliższe informacje:

 

W Olimpiadzie bierze udział 17 Uczelni kształcących studentów na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz Uczelnie Akademickie.

 

I etap Olimpiady

I etap Olimpiady odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w Olimpiadzie, polegał będzie na sprawdzeniu wiadomości za pomocą testu, który zawiera 60 pytań.

Zakres tematyczny testu odpowiada efektom kształcenia z przedmiotów:

 • Podstawy Pielęgniarstwa.
 • Choroby Wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne.
 • Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne.
 • Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne.
 • Anestezjologia i Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Na rozwiązanie przez studentów testu przewiduje się jedną godzinę zegarową

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

Test sprawdzany jest w poszczególnych Uczelniach przez nauczycieli akademickich - członków Wydziałowego/Instytutowego Komitetu Olimpiady.

Komitety Olimpiady podają do wiadomości wyniki I etapu na stronach internetowych swoich uczelni.

 

 

 

 

W dniu 6.12.2018 studenci Koła Naukowego "eRka" przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wychowawców i wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Nowym Sączu.

Podopieczni tego ośrodka mieli okazję zdobyć wiedzę w zakresie: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, postępowania w zadławieniu oraz napadzie epilepsji. Dodatkową atrakcją dla grupy było spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz wręczenie prezentów mikołajkowych.
Uczestnicy szkolenia wzorowo poradzili sobie z powierzonym zadaniami.

Studenci prowadzący szkolenie:
Łukasz Długosz
Klaudia Janus
Dominika Gargula
Wojciech Pasiut
Kamila Drab
Karolina Waryan
Sylwia Pogwizd
Tadeusz Zapala

 

Wyjazd edukacyjny Koła Naukowego Promocji Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

Gdzie byliśmy ?

Dnia 3 grudnia 2018 r. członkowie Koła Naukowego Promocji Zdrowia, działającego przy Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyli w konferencji naukowej „PEDAGOGICZNA I PIELĘGNIARSKA PASJA HANNY CHRZANOWSKIEJ”, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Jak wyglądał wyjazd?

Po przyjeździe na miejsce od razu udaliśmy się na salę wykładową. Przy wejściu organizatorzy zaopatrzyli nas w pakiet materiałów konferencyjnych. Z uwagą i zaciekawieniem wysłuchaliśmy kilkunastu wspaniałych prelegentów, którzy z ogromną pasją i wyrazami podziwu wypowiadali się o życiu i działalności bł. Hanny Chrzanowskiej. Mieliśmy okazję poznać jej życie zawodowe, a także wysłuchać jej uczennic, które chętnie podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami oraz świadectwem życia pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej.

Co zyskaliśmy dzięki temu wyjazdowi ?

Konferencja ta umocniła nas w idei naszego zawodu, na przykładzie bł. Hanny Chrzanowskiej mogliśmy utwierdzić się w przekonaniu jak piękny jest to zawód oraz jakie niesamowite doświadczenia niesie ze sobą. Członkowie Koła wyszli z auli mocno zmotywowani do dalszej ciężkiej pracy, dzięki której zdobędziemy piękny i atrakcyjny zawód.