Regulamin Rajdu o Puchar Dyrektora Instytutu Zdrowia + karta zgłoszenia

Dnia  24.04.2018 r.  studenci III roku Ratownictwa Medycznego przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pokaz zabiegów resuscytacyjnych dla członków Klubu Seniora z Rożnowa.

Dzięki ich fachowej wiedzy i kulturze osobistej seniorzy przekonali się, że mogą być potrzebni w razie wypadku czy nagłego zachorowania.

Pierwszy raz mieli okazję wykonania masażu serca, sztucznego oddychania oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Pokaz przeprowadzili:

Katarzyna Prusak

Korneliusz Pietrzak

Sebastian Sajdak

Mirosław Ruchała

Serdecznie dziękujemy studentom za aktywną postawę oraz zaangażowanie !

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i całej Sądecczyzny
do udziału w

I edycji Konkursu pierwszej pomocy

o puchar Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Nowym Sączu

dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkoły podstawowej z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci w wieku szkolnym

Zgłoszenia wg załączonej karty zgłoszenia z dopiskiem „ Konkurs pierwszej pomocy” należy przesyłać w terminie do 22.05.2018 roku (jednym z niżej wymienionych sposobów):

1. pocztą tradycyjna na adres: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2 G, 33–300 Nowy Sącz

2. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu Regulamin konkursu.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

tel: 18 54756 60, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

 

W dniu 08 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się trzeci etap – finał IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Naszą Uczelnię w finale reprezentowały dwie studentki trzeciego roku kierunku Pielęgniarstwo: Katarzyna Ogonowska i Aneta Zielińska, zwyciężczynie drugiego etapu Olimpiady. Studentkom towarzyszyły: mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia oraz mgr Grażyna Kuzera – Koordynator Uczelniany Olimpiady.

Trzeci etap Olimpiady polegał na przedstawieniu przez finalistów Olimpiady samodzielnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Temat prezentacji dla wszystkich uczestników brzmiał: Pacjent pediatryczny/pacjent geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej. Przewidywany czas trwania przedstawianej prezentacji dla każdego finalisty wynosił 7 minut.

Do finału przystąpiło 22 studentów z 12 uczelni z różnych rejonów Polski:

1. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

2. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

4. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

6. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie

7. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

8. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

9. Uniwersytet Rzeszowski

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Oceny prezentacji dokonywali członkowie Komisji zaproszeni przez organizatora finału czyli Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. Powołana Komisja Olimpiady miała trudne zadanie, gdyż Finaliści reprezentowali niezwykle wysoki poziom przedstawianych prezentacji.

Komisja oceniająca Finalistów za najlepszą prezentację uznała pracę naszej studentki Katarzyny Ogonowskiej i tym samym przyznała jej I nagrodę finału IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

Obu naszym studentkom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do Olimpiady i godne reprezentowanie naszej Uczelni.

Koło Naukowe "eRka" nie odpoczywa! W czwartek tj. 26.04.2018r. studenci:

Marcin Mirek,

Maciej Kozub 

Joanna Oleksyk

wzięli udział w IV Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w Sanoku. Organizatorzy czyli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku przygotowali dla uczestników siedem zadań rozlokowanych na terenie całego miasta.

Na każde zadanie przewidziane było dziesięć minut.

Nasi studenci wystartowali w kategorii ALS (ang. Advanced Life Support), czyli zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych, gdzie ostatecznie zajęli czwarte miejsce. W sumie na mistrzostwa zgłosiło się 21 zespołów trzyosobowych w kategoriach KPP i ALS.

Wysoki poziom organizacji przyczynił się do tego, że wszyscy uczestnicy zawodów mogli dowiedzieć się jak udoskonalić swoje działania ratownicze, sprawdzić siebie w praktycznym działaniu. Takie doświadczenia nabywane przez studentów z pewnością znajda swoje odzwierciedlenie w dalszej nauce i pracy zawodowej.

Jesteśmy dumni ze studentów reprezentujących naszą Uczelnię, tym bardziej, że jako jedyny zespół uczestniczący w zawodach, byli to studenci II roku, za rok gdy będą na III roku wygramy te zawody.

Serdecznie gratulujemy zespołowi oraz życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 21.04.2018r. studenci z Koła Naukowego "eRka" przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wychowawców i wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Razem" w Gorlicach.

Podopieczni tego ośrodka mieli okazję zdobyć wiedzę w zakresie:

  • resuscytacji krążeniowo - oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED,
  • układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
  • zaopatrywaniu ran,
  • postępowania w zadławieniu oraz napadzie epilepsji.

Dodatkową atrakcją dla grupy było zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez ratowników.

Ostatnią częścią zajęć było sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności, poprzez zastosowanie ich w działaniu praktycznym

tj. w czasie zdarzeń symulowanych przygotowanych przez członków Koła. Uczestnicy szkolenia wzorowo poradzili sobie z powierzonymi zadaniami, a studenci byli zado woleni z uzyskanych efektów prowadzonego szkolenia.

Szkolenie poprowadzili studenci:

Aleksandra Wszołek,

Joanna Oleksyk,

Małgorzata Białoń,

Wojciech Hycnar,

Łukasz Długosz,

Marcin Mirek.

Tam gdzie liczy się czas – czyli zdarzenia o charakterze masowym.

Na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu SA PSP w Krakowie, w dniach 09–12 kwietnia 2018 r. miały miejsce wspólne ćwiczenia studentów III roku Ratownictwa Medycznego PWSZ w Nowym Sączu i kadetów II rocznika Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Przyszli ratownicy oraz strażacy doskonalili swoje umiejętności z zakresu działań i współpracy w zdarzeniach masowych.

Scenariusz pierwszego dnia obejmował wypadki komunikacyjne, gdzie zapotrzebowanie na działania ratownicze przekraczała możliwości sił i środków służb obecnych na miejscu zdarzenia. W tym założeniu poszkodowani rozlokowani byli wewnątrz pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Zadaniem służb było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, segregacja wstępna, uwolnienie i wydobycie z zniszczonych pojazdów, ewakuacja ze strefy zagrożenia oraz udzielenie pomocy medycznej.

Drugi dzień to wybuch gazu w galerii handlowej. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna zabezpieczyła miejsce wokół zawalonego budynku i wspólnie z załogą zespołu ratownictwa medycznego przystąpiła do przeszukiwania gruzowiska w celu odnalezienia poszkodowanych.

Trzecie założenie to zagrożenie chemiczne – wyciek AMONIAKU. Zadaniem jednostek straży pożarnej było wyznaczenie strefy zagrożenia, ewakuacja poszkodowanych oraz likwidacja wycieku i neutralizacja substancji niebezpiecznej. Przyszli ratownicy medyczni musieli zmierzyć się z dekontaminacją osób poszkodowanych i zaopatrzeniem medycznym.

W ćwiczeniach brało udział około 120 osób. Studenci mieli do dyspozycji sprzęt, który na co dzień używany jest w akcjach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Ćwiczenia zaaranżowane były bardzo realistycznie i miały na celu przygotowanie studentów do pracy w rzadkich, ale jakże ciężkich sytuacjach, jakimi są różnego rodzaju zdarzenia masowe.

Podczas ćwiczeń byliśmy wystawiani na warunki które odzwierciedlały realistyczne zdarzenia masowe, działaliśmy w hałasie, ciemności, ciasnych przestrzeniach. Po ćwiczeniach – zmęczeni, brudni ale jednak z dużym entuzjazmem – wracaliśmy do domu i zniecierpliwieni z ogromnym podekscytowaniem czekaliśmy na nowe wyzwania kolejnego dnia.

 

Wioleta Kumorek

Katarzyna Prusak

Studentki III roku Ratownictwa Medycznego

 

Dnia 20.03.2018 r . w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, odbyło się siódme, kolejne seminarium z cyklu „O zdrowiu Sądeczan”, nad którym patronat naukowy objął Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. Mariusz Cygnar, prof., nadzw, a w którym to po raz kolejny uczestniczyli studenci, pracownicy Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu. Program seminarium obejmował kilka paneli dyskusyjnych z następujących obszarów:

1. Zasady finansowania służby zdrowia z uwzględnieniem POZ.

2. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarzy.

3. Innowacyjne metody leczenia i rehabilitacji stawów.

4. Szkoła serca dla pacjentów-kompleksowe i interdyscyplinarne metody postępowania
w kardiologii.

5. Elektroniczne zwolnienia lekarskie i rehabilitacja lecznicza w ZUS.

6. Rola rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS okiem eksperta i praktyka.

7. Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami - pomoc finansowa PFRON dla pracodawców, niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników.

W ramach tego wydarzenia odbyło się także rozstrzygnięcie plebiscytu „Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”.

W seminarium, w roli ekspertów udział wzięli wykładowcy Instytutu Zdrowia sądeckiej PWSZ:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki oraz dr n. med. Stanisław Malinowski.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, którzy licznie przybyli, by poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zdrowia. Oprócz ciekawych paneli dyskusyjnych, uczestnicy mieli okazję skorzystać z bogatej oferty stoisk, gdzie m.in. dietetycy, fizjoterapeuci czy producenci zdrowej żywności udzielali fachowych porad. Na jednym ze stoisk swoje miejsce mieli studenci Instytutu Zdrowia, którzy wraz z mgr Jadwigą Feluś, wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz masy i składu ciała specjalnie do tego przystosowaną wagą. Oprócz tego przybliżali zainteresowanym zasady pierwszej pomocy, w szczególności przeprowadzając pokazy oraz umożliwiając osobom chętnym wykonywanie na fantomach podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Uczestnicy seminarium chętnie przybywali na nasze stoisko, angażując się w oferowane działania. Wszystkim studentom oraz pracownikom Instytutu Zdrowia zaangażowanym w to wydarzenie serdecznie dziękuje Urszula Cisoń-Apanasewicz – zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

Przygotowała:

Karolina Sasak, studentka II roku Kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu

Dnia 20.03.2017r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, odbył się II etap
IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Instytutowa Komisja w składzie:
przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz,
członkowie: dr n.o zdr. Halina Potok, dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, mgr Anna Ciurka, mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy mieli za zadanie w formie STUDIUM PACJENTA wybranego losowo z następujących dziedzin pielęgniarstwa

tj. pielęgniarstwa chirurgicznego, internistycznego i pediatrycznego, do którego to musieli zaplanować interwencje pielęgniarskie, a następnie w formie ustnej zaprezentować swoją pracę przed członkami komisji .

Spośród ośmiu uczestników wyłoniono dwie finalistki:

1. Katarzynę Ogonowską

2. Anetę Zielińską,

które będą reprezentować nasz instytut w etapie finałowym, który odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Naszym zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale!!!

 

Pielęgniarstwo - zawód z przyszłością - informacja o projekcie