KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

 logo knpz copy

Zarząd Koła Naukowego Promocji Zdrowia reprezentują:

Opiekun Koła Naukowego: mgr Maria Merklinger-Soma

Przewodnicząca Koła Naukowego: Sylwia Szkarłat

 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia powstało w 2004 roku z inicjatywy studentów pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Najważniejszym zadaniem Koła jest rozwijanie i przekazywanie wiedzy na temat promocji zdrowia, prowadzenie badań naukowych z dziedziny pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Koło bierze udział w organizacji wielu spotkań naukowych, konferencji oraz akcji mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Jest aktywnym uczestnikiem wielu imprez m. in. Małopolskiej Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki i Targów Uczelni. Uczestniczy w szerzeniu idei z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne szkolenia i pokazy. Współpracuje również z wieloma placówkami na terenie Nowego Sącza, m.in. z Centrum Krwiodawstwa, z którym co roku organizuje akcję pod nazwą Wampiriada, mającą na celu zachęcenie każdego do dobrowolnego oddawania krwi- drogocennego daru potrzebującym.

 

Koło prowadzi własny profil na Facebooku - link do strony

 
  

  

 

 

KOŁO NAUKOWE eRka

Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego "eRka" zostało utworzone dnia 13 października 2012 roku przez studentów kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ w Nowym Sączu.
W dniu 19.04.2016r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków SKRM "Erka”, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Koła na nową kadencję 2016/2017, w składzie:
Przewodniczący Zarządu Koła - Jan Cabak
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Łukasz Kałużny
Sekretarz - Jakub Stanek
Skarbnik - Paulina Sobczak
W kole obecnie działa 35 osób. Głównym celem działalności jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie ratownictwa medycznego, jak również szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych.