KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

 logo koło

 

Zarząd Koła Naukowego Promocji Zdrowia reprezentują:

Opiekun Koła Naukowego: dr n. o zdr, Halina Potok, mgr Sylwia Siekierczak

Przewodnicząca Koła Naukowego: Magdalena Znamirowska

Zastępca Przewodnicząca Koła Naukowego: Paweł Szkarłat

 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia powstało w 2004 roku z inicjatywy studentów pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Najważniejszym zadaniem Koła jest rozwijanie i przekazywanie wiedzy na temat promocji zdrowia, prowadzenie badań naukowych z dziedziny pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Koło bierze udział w organizacji wielu spotkań naukowych, konferencji oraz akcji mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Koło Naukowe Promocji Zdrowia co roku organizuje akcję „Wampiriada”, oraz Dzień Dawcy Szpiku. Jest aktywnym uczestnikiem wielu imprez m. in. Małopolskiej Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki i Targów Uczelni. Uczestniczy w szerzeniu idei z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne szkolenia i pokazy.

Studenci biorą czynny udział w kampaniach społecznych takich jak:

Wampiriada

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia co roku, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sącz, organizuje akcję o nazwie „Wampirida”, której celem jest pozyskanie jak największej ilości krwi. Podczas jej trwania, przy współpracy z fundacją DKMS, rejestrowani są również potencjalni dawcy szpiku kostnego. Dzięki dużemu zaangażowaniu studentów, co roku udaje się pozyskać kolejne litry cennej krwi oraz zarejestrować kolejne osoby jako potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Małopolska Noc Naukowców

Koło Naukowe Promocji Zdrowia bierze czynny udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która pozwala na promowanie nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Studenci chętnie przekazują swoją wiedzę dotyczącą między innymi pierwszej pomocy przedmedycznej czy zdrowego trybu życia.

Festiwal Nauki

„Bawiąc, uczyć” – to myśl, która już od wielu lat przyświeca organizacji Festiwalu Nauki w naszej uczelni. Impreza jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży w różnym wieku, którzy poprzez zabawę, eksperymenty i różnorodne warsztaty mogą zaprzyjaźnić się z nauką.

Organizacja oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych

Studenci Koła Naukowego Promocji Zdrowia biorą czynny udział w organizowaniu konferencji naukowych m.in. Konferencji Naukowej „Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”, której pierwsza edycja miała miejsce w listopadzie 2019 roku w PWSZ w Nowym Sączu. Biorą również czynny oraz bierny udział w konferencjach naukowych organizowanych w innych uczelniach np. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Nowym Targu.

 Koło prowadzi własny profil na Facebooku - link do strony

 

KOŁO NAUKOWE eRka

1010672 334130760054105 1638842300 n

 

Zarząd Koła Ratownictwa Medycznego "eRka" reprezentują:

Opiekun Koła Naukowego: dr n.med. Mariusz Chomoncik

Przewodnicząca Koła Naukowego: Sylwia Pogwizd

 

Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego „eRka” zostało utworzone dnia 13 października 2012 roku przez studentów kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ w Nowym Sączu.

Głównym celem działalności jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie ratownictwa medycznego, jak również szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych.

 

Koło prowadzi własny profil na Facebooku - link