12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – to dla wszystkich pielęgniarek i studentów PWSZ w Nowym Sączu, którzy w przyszłości będą wykonywać ten zawód, ważna kartka w kalendarzu. Pozwala na chwilę zatrzymać się i z refleksją spojrzeć na misję i nowe wyzwania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

W tym dniu odbyło się trzecie spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”, który realizuje Instytut Zdrowia we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Partnerem Projektu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Spotkanie rozpoczęła dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i Kształcenia, w Projekcie Koordynator ds. studentów, która nawiązała do Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki wskazując, że podstawą profesjonalnej opieki jest rozwój zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych. Realizacja zajęć metodą symulacji medycznej pośredniej i wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, jest jedną ze składowych przygotowania studentów do sprawowania profesjonalnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie, opartej na dowodach naukowych i istotnie wpływa na wysoką jakość i efektywność kształcenia.

Złożyła również serdeczne podziękowania Dyrekcji Instytutu, osobom zarządzającym Projektem, Kierownictwu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, nauczycielom akademickim, studentom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w realizacje Projektu, współpracę i kreatywność, która przełożyła się na efektywność podejmowanych działań.

W trakcie trwania spotkania studenci mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych i interesujących wykładów. Prelegentami były:

1. mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ekspert merytoryczny Projektu.

Tytuł prezentacji: Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – cele, założenia, formy wsparcia.

2. dr n. o zdr. Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Fundacji Florencja.

Tytuł prezentacji: Jak się teleopiekować człowiekiem?

3. dr n. o zdr. Dorot Ogonowska Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Tytuł prezentacji: Ocena efektów uczenia się studentów pielęgniarstwa – zaliczenie typu OSCE w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa/ćwiczenia.

4. mgr Katarzyna Studnicka Kierownik Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Karpackiej Uczelni w Krośnie.

Tytuł prezentacji: Akcja – Symulacja – Edukacja.

Spotkanie zakończył Dyrektor Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podkreślił ważność poruszanych w trakcie spotkania zagadnień, niezmiernie istotnych w pracy pielęgniarki oraz jej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki złożył życzenia wszystkim pielęgniarkom/pielęgniarzom i studentom kierunku Pielęgniarstwo.

W dniu 10 maja 2021 r. odbył się finał XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 18 studentów - Finalistów z dziewięciu uczelni wyższych, prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo.

Naszą Uczelnię reprezentowały dwie studentki trzeciego roku kierunku Pielęgniarstwo: Katarzyna Ligęza oraz Małgorzata Uroda - Górowska, zwyciężczynie drugiego etapu Olimpiady.

Etap finałowy Olimpiady polegał na zaprezentowaniu przez studentów przygotowanej prezentacji multimedialnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na jeden z wybranych tematów:

  • Wizerunek współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza.
  • Pielęgniarki/pielęgniarze bohaterami codzienności Covid-19.

Oceny prac studentów dokonali powołani członkowie Komisji Finału Olimpiady.

Studentki, reprezentujące Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zdobyły następujące miejsca:

  • miejsce 5 uzyskała Katarzyna Ligęza - opiekun merytoryczny mgr Sylwia Siekierczak,
  • miejsce 6 uzyskała Małgorzata Uroda- Górowska -  opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Rafa.

Obu naszym studentkom oraz opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowania do Olimpiady i godne reprezentowanie naszej Uczelni.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla studentów ostatniego roku studiów naszej uczelni on-line na platformie MS Teams

w środę 24 marca 2021 r. o godz. 11:45

pt. "Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni".

 

Szkolenie poprowadzi pani Monika Jabłońska,

doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu).

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Link do szkolenia w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11:45:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJiNDNkOGMtMmRkMy00N2U2LTg2OGEtYTU4MmQxMDQ3ZTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485f0597-8a1d-4663-9292-d74f1ba6d965%22%2c%22Oid%22%3a%22987fec50-b23b-4c0e-8519-fdc7d15ed55d%22%7d

 

 

 

Zapraszamy szczególnie studentów z ostatniego roku studiów.

Naprawdę warto !

abk logo

 

 

Szkolenie w ramach trwałości projekt pn. „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów

PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”.

fe power poziom pl 1 rgb

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 w dniu 3 grudnia 2019 r. w godz. 8:00-12:30.

Akcja prowadzona jest na rzecz chorych i ofiar wypadków pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Oddana krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.

Zaproszenie na Konferencję Naukową "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie"

Karta zgłoszenia

 

 

Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym eRka

 oraz Instytut Techniczny we współpracy z Kołem Naukowym Vehiculum

 

zapraszają do udziału

w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

TRANSPORT
I RATOWNICTWO MEDYCZNE W TRANSPORCIE

Tęgoborze

9–10 maja 2019

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Program konferencji

 

 

 

 

Zapraszamy na XII Festiwal Nauki

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

7 czerwca 2019 r.

na terenie Kampusu dydaktyczno-sportowego

przy ul. Kościuszki 2.

Program

DZIEŃ OTWARTY w INSTYTUCIE ZDROWIA

Adres: PWSZ Instytut Zdrowia, Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2 G (Kampus PWSZ)

godz. 10.00-14.00

 

PROGRAM

sala 1

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia.

Stała prezentacja Instytutu Zdrowia i proponowanej oferty dydaktycznej.

Zasady rekrutacji, wymagania stawiane kandydatom, tok studiów, warunki studiowania itp.

Profil zawodowy pielęgniarki - w pytaniach i odpowiedziach.

Profil zawodowy ratownika medycznego - w pytaniach i odpowiedziach.

Prezentacja działalności Koła Naukowego Promocja Zdrowia.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat czynników wpływających na zdrowie oraz: zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, obliczyć wskaźnik BMI, dokonać pomiaru tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała z uwzględnieniem procentowej (%) zawartości tłuszczu, wody i mięśni.

Prezentacja działalności Koła Naukowego eRka.

 

sala 2

Prezentacja kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne.

Prezentacja laboratorium umiejętności zawodowych – pokaz sprzętu, fantomów i symulatorów wykorzystywanych w procesie kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE z udziałem odwiedzających, sala 2:

Uratuj życie – to takie proste!

Prezentacja zabiegów resuscytacyjnych BLS – nauka/doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie dydaktycznym.

Nauka i doskonalenie umiejętności zastosowania automatycznych defibrylatorów (AED).

Poczuj się jak ratownik medyczny!

Pierwsza pomoc w wybranych zagrożeniach życia – scenki sytuacyjne z udziałem odwiedzających jako członków zespołu ratownictwa medycznego.

 

sala 3,4

Prezentacja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Prezentacja laboratorium umiejętności zawodowych – pokaz sprzętu, fantomów i symulatorów wykorzystywanych w procesie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE z udziałem odwiedzających,  sala 3:

Pokaz i nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Higiena jamy ustnej – pokaz i nauka różnych technik szczotkowania zębów.

Pokaz i nauka technik mycia głowy osobie leżącej w łóżku.

Pokaz i nauka technik przemieszczania pacjenta z wykorzystaniem podnośnika i mat ślizgowych.

Czystość rąk podstawą dla zdrowia ! – pokaz i nauka techniki mycia rąk zalecanej przez Światową Organizacje Zdrowia.

 

 

dni otwarte plakat 2019

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2019

oraz do uczelni partnerskich na semestr zimowy 2019/2020

 

logo erasmus

 

życzenia