dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ

mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek – Rużyczka, prof. PWSZ

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. PWSZ

dr n. o zdr. Magdalena Kwak

dr n. o zdr. Halina Potok

dr n. med. Mariusz Chomoncik

dr n. o zdr. Dorota Ogonowska

dr inż. Izabela Mandryk

mgr Grażyna Kuzera

mgr Józefa Sznajder

mgr Stanisława Drzyzga

mgr inż. Marek Zborowski

Przedstawiciel studentów: Magdalena Znamirowska