Zakład Ratownictwa Medycznego

Profesorowie:

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. PWSZ – Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Adiunkci

dr n. med. Ryszard Dominik

dr n. med. Jacek Lizoń

dr n. med. Mariusz Chomoncik

Wykładowcy:

dr n. med. Witold Woch

lek. Tomasz Kula

mgr Urszula Bednarek

mgr Stanisława Drzyzga

mgr Maria Merklinger-Soma

mgr Marta Olesiak

mgr Agata Piwowar

mgr Wiesław Poparda

st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta

Zakład Pielęgniarstwa

Profesorowie:

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek - Rużyczka, prof. PWSZ - Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka

dr hab. Renata Francik, prof. PWSZ

Adiunkci:

dr n. med. Anna Blak-Kaleta

dr n. med. Stanisław Malinowski

dr n. o zdr. Dorota Ogonowska

dr n. o zdr. Halina Potok

Wykładowcy:

dr n. med. Beata Jakubowska - Zając

dr n. med. Jolanta Kamińska

dr n. med. Bogumiła Lubińska-Żądło

dr n. o zdr. Magdalena Kwak

dr n. o zdr. Monika Majoch

dr n. med. Irena Milaniak

dr n. med. Stanisława Talaga

dr n. med. Maria Zięba

dr n. o zdr. Iwona Zaczyk

mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

mgr Anna Ciurka

mgr Zuzanna Czerwińska

mgr Władysława Hebda

mgr Grażyna Kuzera

mgr Elżbieta Rafa

mgr Małgorzata Smajdor

mgr Sylwia Siekierczak

mgr Józefa Sznajder

mgr Renata Warchoł

mgr Beata Wenecka - Lipka

mgr Izabela Węgrzyn

Zakład Dietetyki

Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek - Kierownik Zakładu

Wykładowcy:

dr Ewelina Gwóźdź

dr inż. Izabela Mandryk

dr Aleksandra Stawiarska

mgr Ewa Cepiga - Salabura

mgr Jadwiga Feluś

mgr Katarzyna Kornaś - Małucha

mgr Iwona Migacz

mgr Katarzyna Wójs

mgr inż. Beata Zmieniewicz

mgr inż. Marek Zborowski