Charakterystyka

Studia na kierunku Dietetyka przypisane są do obszaru kształcenia w zakresie: nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej.

Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, z którymi łączy je program kształcenia oraz sylwetka absolwenta, przygotowanego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu wynikającemu z różnych stanów chorobowych, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Dietetyk to zawód przyszłości, gdyż siedzący tryb życia, postępująca nadwaga, otyłość sprzyjają występowaniu chorób dietozależnych, dlatego wszelkie porady dotyczące zdrowego trybu życia, w tym racjonalnego odżywiania będą przydatne, zwłaszcza jeśli będą prowadzone przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Dietetyka i żywienie to dynamicznie rozwijająca się branża ze stale rosnącym popytem usług. Praca w zawodzie dietetyka wymaga odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, nie ogranicza się tylko do pracy w placówkach opieki medycznej i gabinecie dietetycznym, ale także daje możliwość prowadzenia działań w edukacyjnych, zatrudnienia w handlu, przemyśle spożywczym, gastronomii.

Coraz większe uznanie zdobywa również dietetyka sportowa. Z roku na rok poszerza się grono specjalistów, by sprostać coraz większemu zainteresowaniu tą dziedziną. Rosnące zapotrzebowanie rynku na ten rodzaj usług (sportowcy, kluby fitness, siłownie) powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na dietetyków sportowych.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania a także żywienia osób w różnym wieku i stanie zdrowia.

Absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje umożliwiające im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

 

Nazwa kierunku studiów: dietetyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: 6 semestrów – stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych:

- 800 godzin studia stacjonarne,

- 720 godzin studia niestacjonarne

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej);

- sanatoria;

- placówki gastronomiczne;

- placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

- zakłady żywienia zbiorowego;

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.