Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom podstawowy

Charakterystyka

Adresaci: uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wyrazi chęć doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Liczba godzin: 8

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 10 osób

Opłata za szkolenie: 100 zł

Efekty doskonalenia: posiadanie elementarnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • aspektów prawnych, moralnych i psychologicznych udzielania pierwszej pomocy
 • rozpoznawania zagrożenia, organizacji miejsca zdarzenia, zasad wzywania kwalifikowanej pomocy
 • podstawowych czynności resuscytacyjnych
 • podstawowych czynności ratunkowych w wybranych stanach zagrożenia zdrowia lub życia

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość dostosowania programu do wymogów grupy (charakteru i specyfiki pracy, czynników ryzyka związanych z wykonywaną pracą itp.).

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom rozszerzony

Charakterystyka

Adresaci: osoby, które wyrażą chęć doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie rozszerzonym

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 10 osób

Opłata za szkolenie: 200 zł

Efekty doskonalenia: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia w różnych grupach wiekowych
 • ewakuacji i transportu poszkodowanych z miejsca zdarzenia

 

 Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • aspektów prawnych, moralnych i psychologicznych udzielania pierwszej pomocy
 • rozpoznawania zagrożenia, organizacji miejsca zdarzenia, zasad wzywania kwalifikowanej pomocy
 • podstawowych czynności resuscytacyjnych
 • podstawowych czynności ratunkowych w wybranych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
 • podstaw taktyki działań ratowniczych
 • ewakuacji, przenoszenia i transportu poszkodowanych

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość dostosowania programu do wymogów grupy (charakteru i specyfiki pracy, czynników ryzyka związanych z wykonywaną pracą itp.).

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele, którzy zamierzają uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania szkolenia: 7-14 dni

Liczba godzin: 40

 • zajęcia teoretyczne: 16
 • zajęcia praktyczne: 24

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów pedagogicznych

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 24 osób

Opłata za szkolenie: 650 zł

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym z zakresu wiedzy i egzaminem praktycznym z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Efekty doskonalenia: absolwent zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), nabywa na okres 5 lat uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • podstaw anatomii i fizjologii człowieka
 • bezpieczeństwa własnego, miejsca zdarzenia oraz bezpieczeństwa poszkodowanego
 • wzywania pomocy
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • udzielania pomocy osobom nieprzytomnym, ofiarom urazów, zatruć, wychłodzeń
 • tamowania krwotoków i opatrywania ran powierzchniowych
 • postępowania przeciwwstrząsowego
 • postępowania w innych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (padaczce, cukrzycy, zawale serca, udarze mózgu, oparzeniach termicznych i chemicznych, w astmie oskrzelowej, podtopienia, utonięcia, ukąszenia lub zadławienia)
 • ewakuacji ze strefy zagrożenia
 • udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu
 • udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą