Dnia 3 marca 2020 r. na terenie kampusu PWSZ odbyła się dziewiąta edycja ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR, w której wzięły udział dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu powiatu nowosądeckiego.

Wydarzenie miało na celu zapewnienie rozrywki ruchowej przedszkolakom , ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ruchowego i podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej.

Na prośbę organizatorów PRZEDSZKOLIADY w przedsięwzięcie zaangażowali się studenci kierunku Ratownictwo medyczne, którzy zapewnili zabezpieczenie wydarzenia w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne, członkowie Studenckiego Koła Naukowego eRka uczestniczyli w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 r. w Nowym Sączu. Studenci przygotowali stanowiska, na których prowadzili pokazy, ćwiczenia oraz udzielali porad i wskazówek osobom ćwiczącym. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, ale nie zabrakło również osób starszych, które chciały pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

O godzinie 15:00 rozpoczął się pokaz akcji ratowniczej, przygotowany przez członków systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ratowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w który włączyli się także studenci Koła Naukowego eRka. Przedstawiony został sposób prawidłowej ewakuacji poszkodowanego z samochodu oraz przejęcie przez ratowników medycznych i transport poszkodowanego. Do godziny 17.00 uczestnicy mogli korzystać z pomocy studentów i ćwiczyć na stanowiskach przez nich przygotowanych.

W akcji udział wzięli studenci: Karolina Waryan, Sylwia Pogwizd, Sylwia Wikar, Bartłomiej Kwiatkowski, Karolina Gryzło.

Dobiegła końca kolejna wspaniała akcja sądeckich studentów. W dniu 10 kwietnia 2019 r. odbyła się coroczna „Wampiriada” organizowana przez Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, Koło Naukowe Promocji Zdrowia oraz Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego eRka.

Podsumowując wyniki należy wspomnieć o 32 nowo zarejestrowanych potencjalnych dawcach szpiku w fundacji DKMS oraz o kolejnych 30 superbohaterach, którzy oddali swoją cenną krew w ilości 13,5 litra, dając tym szansę na życie dla innych!

Wszystko odbywało się w ciepłej, wręcz rodzinnej atmosferze przepełnionej uśmiechem i dobrocią. Uwagę uczestników przyciągnęła również seria referatów wygłoszonych przez pracowników naszej Uczelni oraz gości z Turcji i Słowacji, którzy w tym czasie gościli w Uczelni w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS +, na konferencji naukowej pt. „Honorowi Dawcy Krwi w Polsce i na świecie.” Spotkanie było okazją do wysłuchania debaty z udziałem Pawła - dawcy szpiku, który jest studentem kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu. Paweł opowiedział o swojej życiowej historii związanej z DKMS-em, o tym jak dzięki akcji z przednich lat (organizowanej w murach naszej Uczelni) dowiedział się o możliwości zostania dawcą szpiku oraz jak wygląda cała procedura dawstwa komórek macierzystych, która przeszedł przed kilkoma miesiącami.

Moc dobra i pozytywnej energii to główny cel „Wampiriady” – nie zawiedliśmy się i w tym roku. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia, więc już dziś zapraszamy do bicia rekordów dobroczynności za rok!

Do zobaczenia!

Pozdrawiam Jan Maślanka

 

W dniu 6.12.2018 studenci Koła Naukowego "eRka" przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wychowawców i wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Nowym Sączu.

Podopieczni tego ośrodka mieli okazję zdobyć wiedzę w zakresie: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, postępowania w zadławieniu oraz napadzie epilepsji. Dodatkową atrakcją dla grupy było spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz wręczenie prezentów mikołajkowych.
Uczestnicy szkolenia wzorowo poradzili sobie z powierzonym zadaniami.

Studenci prowadzący szkolenie:
Łukasz Długosz
Klaudia Janus
Dominika Gargula
Wojciech Pasiut
Kamila Drab
Karolina Waryan
Sylwia Pogwizd
Tadeusz Zapala

 

,,Mikołajki jak z bajki” - pod takim hasłem w tym roku studenci Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu należący do Koła Naukowego Promocji Zdrowia zorganizowali zbiórkę zabawek dla najmłodszych dzieci. Spontanicznie rozpoczęta akcja przerosła wszelkie oczekiwania. Zabawek z dnia na dzień przybywało. To świadczy o tym, jak wielkie serca i ogromną chęć niesienia bezinteresownej pomocy mają studenci, wykładowcy oraz pracownicy PWSZ w Nowym Sączu a także wszystkie inne osoby angażujące się w akcję mikołajkową zorganizowaną w Instytucie Zdrowia. Nad tym, do kogo trafią zabawki na początku nikt się nie zastanawiał. Było to oczywiste, że dostaną je dzieci leżące w oddziałach szpitala w Nowym Sączu. Jednak spotkała nas ogromna niespodzianka –zgromadziliśmy zabawek tak dużo, że oczywiście trzeba było się nimi z kimś podzielić.

Dnia 30.11.2018r. z ogromną radością wraz z władzami uczelni przekazaliśmy zabawki księdzu, który przekaże je dzieciom w Żytomierzu na Ukrainie. Zabawki trafią do dzieci mieszkających na Ukrainie. W czasie spotkania, podczas, którego przekazaliśmy zabawki ksiądz opowiadał o aktualnie panującej tam sytuacji oraz o tym, jak wielkie znaczenie dla tamtejszych dzieci będą miały przekazane od nas zabawki. Był to bardzo wzruszający moment i jeden z takich, podczas których człowiek po prostu wie, że poprzez niewielki gest zrobił coś wspaniałego. I właśnie tak cudowną rzecz zrobił każdy, kto podarował nawet najmniejszą rzecz. A przecież nie ma nic piękniejszego niż móc podarować choć odrobinę szczęścia innym osobom, a zwłaszcza tym najmłodszym. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę każdego, kto wspomógł mikołajkową zbiórkę zorganizowaną przez studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Przygotowała: Katarzyna Lis, studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo, przewodnicząca Koła Naukowego Promocji Zdrowia

 

 

Dnia 28 maja 2018 r. przy Ołtarzu Papieskim na Starosądeckich Błoniach obchodzone było Święto Godności zorganizowane z okazji obchodów II Małopolskiego Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób z różnych zakątków Małopolski.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, który podczas homilii skierowanej do zebranych w piękny sposób przekazał orędzie miłości, które należy się każdemu człowiekowi. Biskup mówił o tym, że nie liczy się to, jakim człowiek jest na zewnątrz, ale to jak wielkie ma serce i jak traktuje bliźnich. Nikt nie zasługuje na stygmatyzację, ponieważ wszyscy jesteśmy sobie równi.

Po Mszy Świętej odbył się piknik. Wśród licznych atrakcji znalazło się stoisko zorganizowane przez studentów I-go roku kierunku Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wraz ze studentami w wydarzeniu udział wzięły: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, mgr Katarzyna Kornaś-Małucha, mgr Grażyna Kuzera. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy
i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wystawa owoców. Studenci rozdawali owoce, dzielili się uśmiechem, radością oraz pomagali osobom, które tej pomocy potrzebowały. Dzięki temu wydarzeniu, biorące w nich udział osoby niepełnosprawne mogły poczuć się dowartościowane. Atmosfera była bardzo przyjazna i każdy z nas mógł pokazać, że na świecie jest wielu ludzi o wielkim sercu, a przy okazji była to świetna forma zaprezentowania naszej Uczelni od najlepszej strony.

Opracowała: Katarzyna Lis studentka I roku kierunku Pielęgniarstwo

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

plakat szlachetna paczka

 

 

 

 

 

Dnia 18.05.2017 roku w Instytucie Kultury Fizycznej przy ulicy Kościuszki 2 odbyła się siódma edycja Wampiriady. Niniejsza akcja została zorganizowana przez Koło Naukowe Promocji Zdrowia, działające przy Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W tym roku do akcji włączyły się 33 osoby i łącznie zebrano 14 850 ml krwi, które zostaną przekazane szpitalom z województwa małopolskiego.

W tym samym dniu odbyła się również rejestracja dawców komórek macierzystych (DKMS). Celem tej akcji było zgromadzenie jak największej ilości potencjalnych dawców komórek macierzystych dla chorych, którzy wymagają przeszczepu szpiku. Fachowo przeszkoleni studenci Koła Promocji Zdrowia wspierani przez grupę studentów z Instytutu Kultury Fizycznej dokonywali rejestracji kandydatów oraz odpowiadali szczegółowo na ich wszystkie pytania i wątpliwości. Łącznie zarejestrowano 40 potencjalnych dawców.

Koło Naukowe Promocji Zdrowia wraz z opiekunem mgr Marią Merklinger-Somą oraz Studenci Instytutu Kultury Fizycznej wspierani przez dr inż. Elżbietę Cygnar bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w akcjach.

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji Instytutu Zdrowia oraz dyrektorowi Instytutu Kultury Fizycznej, dr. Tomaszowi Cisoniowi, za współpracę w organizacji niniejszych akcji charytatywnych.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

wampiriada 2017

 

 

 

W dniu 28 stycznia 2017 roku po raz kolejny włączyliśmy się do akcji charytatywnej organizowanej przez wolontariat działający w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej, przeprowadzając pokaz udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 26 i 27 listopada 2014 r w Instytucie Zdrowia i Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu,

odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji „Dwa wymazy & do bazy”.

Wszystkim osobom, które zarejestrowały się w tych dniach serdecznie dziękujemy i gratulujemy podjęcia ważnej decyzji.